Du học Amec:Visa du lịch, du học Úc: Visa công tác dài hạn (Diện 457)

du hoc:Visa Úc- Visa công tác dài hạn (Diện 457)Thông tin du hoc uc cần biết :

Đây là loại visa dành cho những người muốn đi Úc công tác, lao động và được sự bảo lãnh của người chủ bên Úc.

Với loại visa này, quý vị có thể ở và làm việc ở Úc từ 3 tháng đến 4 năm. Vợ/chồng và con cái duới 18 tuổi có thể xin đi cùng với quý vị. Vợ/chồng và con cái quý vị có thể đi làm một cách hợp pháp và đi học ở Úc.

Đây là loại visa ra vào Úc nhiều lần.

Điều kiện cơ bản:

– Chủ thuê nhân viên bên Úc phải xin được giấy chấp thuận là chủ doanh nghiệp đủ điều kiện để bảo lãnh nhân viên nước ngoài và xin được giấy chấp thuận của Bộ Di Trú chỉ định bảo lãnh quý vị.

– Chủ thuê phải có lý do chính đáng để bảo lãnh quý vị

– Tiền lương tối thiểu phải trả cho đương đơn là $41.850 đô Úc một năm cho các ngành phổ thông hoặc $57.300 đô Úc một năm cho ngành công nghệ thông tin. Nếu làm việc ở thành phố nhỏ thì tiền lương sẽ thấp hơn khoảng 10%.

– Đương đơn phải dưới 45 tuổi và có trình độ Anh ngữ với điểm trung bình IELTS 4.5

– Đương đơn phải chứng minh được có đủ điều kiện và phù hợp với công việc sẽ làm ở Úc (bằng cấp, kinh nghiệm làm việc…)

– Nếu đương đơn không làm việc cho chủ bảo lãnh nữa thì phải kiếm người chủ bảo lãnh khác và xin visa khác. Nếu không, đương đơn phải trở về Úc trong vòng 28 ngày.

– Ngoài ra, đương đơn cũng cần phải thỏa mãn một số yêu cầu khác như sức khỏe và lý lịch tư pháp trước khi được cấp visa.

Ghi chú: đây là visa công tác, đương đơn không được hưởng những phúc lợi của Úc như thường trú nhân và đương đơn sẽ phải trở về Việt Nam sau khi visa hết hạn. Tuy nhiên, nếu đương đơn tiếp tục làm cho chủ thuê thì có thể gia hạn visa. Nếu muốn trở thành thường trú nhân và định cư ở Úc, đương đơn có thể xin visa di dân tay nghề sau 2 năm làm việc ở Úc.

Những dữ kiện trong trang mạng này chỉ là những thông tin tổng quát. Luật pháp được thay đổi thường xuyên và mỗi trường hợp cá nhân đều khác nhau. Vì vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu quý vị dùng những dữ kiện của chúng tôi mà tự túc làm giấy tờ.