Du học Amec:Visa Séc: Thanh toán tiền phí cho các công việc lãnh sự và xin thị thực

du hoc:Visa Séc-Thanh toán tiền phí cho các công việc lãnh sự và xin thị thựcTiền phí nộp hồ sơ xin thị thực – công dân Việt Nam, Thị thực dưới 90 ngày (vào một lần, nhiều lần)- 60 EUR, Thị thực trên 90 ngày 2.500 Kč …

Tiền phí nộp hồ sơ xin thị thực – công dân Việt Nam

Thị thực dưới 90 ngày (vào một lần, nhiều lần)

Đối với người lớn: 60 EUR

Đối với trẻ em từ 6 tuổi đến 12 tuổi: 35 EUR

Đối với trẻ em dưới 6 tuổi: miễn phí

Thị thực trên 90 ngày: được thanh toán bằng EUR theo tỉ giá ngân hàng cập nhật hàng tháng tương đương với 2.500 Kč

• Công dân nước khác sẽ được thông báo trực tiếp về tiền phí xin thị thực.

• Tiền phí được thanh toán bằng EUR theo tỷ giá ngân hàng của Kč/EUR. Tiền phí thị thực bằng EUR sẽ được thông báo cho từng khách khi nộp hồ xin thị thực.

• Khách thanh toán phí thị thực vào tài khoản của Đại sứ quán Cộng hòa Séc, các thông tin hướng dẫn cụ thể khác, Đại sứ quán sẽ thông báo cho khách khi nộp hồ sơ.

• Đại sứ quán Cộng hòa Séc lưu ý khách phải thanh toán tiền phí xin thị thực vào tài khoản trong ngày nộp hồ sơ, sau khi phỏng vấn hoặc muộn nhất là ngày làm việc tiếp theo.

• Yêu cầu khách nộp phiếu thanh toán phí thị thực của ngân hàng cho Đại sứ quán trong ngày, sau khi phỏng vấn, từ 14:00 đến 16:00 hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo từ 9:00 đến 11:30. Hồ sơ xin thị thực sẽ được hoàn toàn chấp nhận sau khi Đại sứ quán nhận được phiếu ngân hàng!

Tiền phí cho các công việc lãnh sự

Hồ sơ xin lý lịch tư pháp Cộng hòa Séc 200 Kč

Hồ sơ xin giấy phép cư trú (ví dụ đoàn tụ gia đình) 500 Kč

Công chứng chữ ký (1 chữ ký) 250 Kč

Công chứng bản sao 300 Kč

• Tiền phí được thanh toán bằng VND theo tỷ giá ngân hàng của Kč/VND

• Tiền phí được thanh toán bằng tiền mặt khi nộp hồ sơ