Công ty tư vấn du học, dịch thuật Âu Mỹ - AMEC
YOU ARE HERE:   Visa Du Học Visa du học Pháp

Visa du học Pháp

Du học Amec:Hướng dẫn xin Visa Pháp

Hướng-dẫn-xin-Visa-Pháp-300x2001

Việc cấp Visa tuỳ thuộc vào nơi cấp hộ chiếu :  Mời  những người có hộ chiếu được cấp tại Hà Nội hay Đà Nẵng tới nộp hồ sơ xin Visa …

Du học Amec:Visa Pháp: Hướng dẫn xin Visa du lịch và thăm thân Pháp

Visa-Pháp-Hướng-dẫn-xin-Visa-du-lịch-và-thăm-thân-Pháp-300x2001

Việc cấp thị thực tuỳ thuộc vào nơi cấp hộ chiếu : Mời  những người có hộ chiếu …

Du học Amec:Visa Pháp: Hướng dẫn xin Visa công tác Pháp

Visa-Pháp-Hướng-dẫn-xin-Visa-công-tác-Pháp-300x2001

Đi làm việc ngắn hạn – Có thời hạn dưới hoặc nhiều nhất 3 tháng

Việc cấp Visa tuỳ thuộc vào nơi cấp hộ chiếu …

Du học Amec:Visa Pháp: Hướng dẫn xin Visa kết hôn với kiều dân Pháp (Cần xin thẻ lưu trú)

Visa-Pháp-Hướng-dẫn-xin-Visa-kết-hôn-với-kiều-dân-Pháp1

Việc cấp thị thực tùy thuộc vào nơi cấp hộ chiếu: Xin mời những người có hộ chiếu được …