Công ty tư vấn du học, dịch thuật Âu Mỹ - AMEC
YOU ARE HERE:  

University of Anterpen

Học bổng nghiên cứu sau Tiến sĩ

university-of-antwerp-300x206

Du học Bỉ: Học bổng nghiên cứu sau Tiến sĩ được cấp bởi University of Anterpen chuyên ngành y-sinh học, Bỉ, 2012

Đất nước: Bỉ

Trường học: University of Antwerp

Trình độ: Sau Tiến sĩ

Chuyên ngành: Thần Kinh học, Sinh học, Điện sinh lí học, Neuroengineering.

Đơn vị cấp học bổng: Ủy ban Châu …