Quy định mới đối với du học sinh

Sinh viên du học phải đăng ký thông tin lưu học sinhTin giáo dục – Dự thảo quyết định quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập đang được Bộ GD – ĐT lấy ý kiến nêu rõ: Công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập phải thực hiện đăng ký thông tin lưu học sinh và định kỳ 6 tháng một lần cập nhật thông tin vào hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử quản lý lưu học sinh.

Ngoài ra, dự thảo này còn quy định, lưu học sinh nhận học bổng ngân sách nhà nước, học bổng Hiệp định nếu hoàn thành chương trình học tập với kết quả xuất sắc trước thời gian quy định ghi trong quyết định cử đi học, có văn bản xác nhận của cơ sở đào tạo nước ngoài thì được hưởng 50% số tiền sinh hoạt phí của thời gian hoàn thành trước hạn.

Học sinh du học tự túc học tập tại các cơ sở đào tạo nước ngoài được công nhận hoặc kiểm định chất lượng, nếu đã thực hiện đăng ký thông tin lưu học sinh theo quy định, có thành tích, kết quả học tập, nghiên cứu xuất sắc thì được Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng. Kinh phí thưởng dành cho lưu học sinh tự túc trích từ Quỹ hỗ trợ công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài.

Lưu học sinh nhận học bổng ngân sách nhà nước nếu có thành tích xuất sắc trong học tập và được cơ sở đào tạo nước ngoài miễn hoặc giảm học phí hoặc được cấp học bổng du học, được xem xét thưởng theo các mức sau: Nếu được cơ sở đào tạo nước ngoài miễn học phí toàn bộ khóa học thì được thưởng 06 tháng sinh hoạt phí áp dụng cho nước đang theo học.

Nếu được cơ sở đào tạo nước ngoài giảm từ 50% học phí toàn bộ khóa học trở lên thì được thưởng 03 tháng sinh hoạt phí áp dụng cho nước đang theo học.

Nếu lưu học sinh được cơ sở đào tạo nước ngoài giảm từ 15% học phí toàn bộ khóa học trở lên trở lên thì được thưởng 01 tháng sinh hoạt phí áp dụng cho nước đang theo học.

Quy định còn nêu rõ việc xử lý vi phạm đối với lưu học sinh không hoàn thành nghĩa vụ học tập. Cụ thể, lưu học sinh học bổng này nếu lưu ban, không hoàn thành chương trình đào tạo của kỳ học, năm học theo yêu cầu của cơ sở đào tạo nước ngoài hoặc bị phía nước ngoài cắt học bổng thì đồng thời bị cắt học bổng của nhà nước trong thời gian lưu ban, thời gian phải học lại, thi lại.

Lưu học sinh học bổng thuộc các trường hợp quy định dưới đây phải đền bù chi phí đào tạo: Không tham gia khóa học khi đã làm đầy đủ các thủ tục nhập học và đã được cấp kinh phí đào tạo; Tự ý bỏ học, thôi học trong thời gian được cử đi đào tạo.

Sinh viên được học bổng tham gia khóa học đầy đủ thời gian quy định nhưng không được cấp văn bằng, chứng nhận đã hoàn thành khóa học do nguyên nhân chủ quan; Vi phạm pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại, vi phạm các quy định của cơ sở đào tạo và bị thôi học, đuổi học hoặc trục xuất về nước; Bỏ việc hoặc tự ý thôi việc khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết quy định cũng sẽ bị xử lý vi phạm.

Nguồn tin: VTC News

Từ khóa:   · ·