Công ty tư vấn du học, dịch thuật Âu Mỹ - AMEC
YOU ARE HERE:  

MIB School of Management of Trieste

Học bổng MBA tại MIB School of Management of Trieste

mib-school

Thông tin về chương trình học bổng MBA tại MIB School of Management of Trieste, 2012, Ý dành cho tất cả các ứng viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc và trình độ tiếng anh học thuật tốt

Quốc gia: Ý

Ngành: Kinh doanh và quản lý
-Chuyên