Khuyết tật so với học tập khác biệt học tập – Tầm quan trọng của Hiểu biết sự khác biệt!

Khi người ta nghĩ về vấn đề học tập “, những vấn đề hiểu từ, chứng khó đọc, khó khăn chính tả, và rối loạn sự chú ý thường xuyên đến để tâm trí. Cha mẹ tự hỏi, “Con của tôi có một khuyết tật học tập? …” Tại sao không phải là con của tôi có điểm tốt giống như bạn bè của mình? “…” Tôi không biết nếu con gái của tôi thực sự có một vấn đề học tập hoặc nếu cô ấy chỉ là lười biếng. “Họ rời khỏi cha mẹ giáo viên cuộc họp nhầm lẫn trong cách tốt nhất để giúp con của họ

Biết sự khác biệt giữa các khuyết tật học tập thực sự và là một người học khác nhau là rất quan trọng để thực hiện phương pháp giảng dạy phù hợp. và các hoạt động học tập cho từng học sinh cụ thể Nhiều trẻ em được đặt thông qua một loạt các trắc nghiệm tâm lý để xác định xem họ có một khuyết tật trong khu vực cụ thể một hoặc nhiều học tập, chỉ để tìm hiểu rằng họ không đủ điều kiện cho bất kỳ dịch vụ giáo dục đặc biệt. Họ cố gắng để hoàn thành các bảng tính cấp sau khi bảng lớp chỉ để chứng minh không có khả năng của họ để thực hiện các nhiệm vụ cần phải làm gì? Hiểu biết về các khái niệm về học tập các câu thơ khuyết tật học tập khác biệt là một khởi đầu.

Theo quy định cho công pháp luật (PL) 101-476 được Cá nhân khuyết tật Đạo Luật Giáo Dục (IDEA), định nghĩa của người khuyết tật học tập là một rối loạn trong một hoặc nhiều các quá trình tâm lý cơ bản liên quan đến sự hiểu biết hoặc sử dụng ngôn ngữ nói hoặc bằng văn bản, có thể biểu hiện chính nó trong một khả năng không hoàn hảo để lắng nghe, suy nghĩ, nói, đọc, viết, chính tả hoặc làm các phép tính toán học “Viện Quốc gia Sức khỏe Tâm thần ước tính 4,6 triệu người ở Hoa Kỳ có một số loại khuyết tật học tập. Một học tập khuyết tật có thể biểu hiện bản thân với một hoặc nhiều trong các chẩn đoán sau đây: Chứng khó đọc, thính giác Chế biến Rối loạn Rối loạn chế biến, Visual, Dysgraphia, Attention Deficit Disorder (ADD) / Attention Deficit Thâm hụt quá hiếu động (ADHD), Đọc Hiểu rối loạn, Alexia, tích hợp cảm giác rối loạn.

Mặt khác, sự khác biệt Learning hạn chỉ ra rằng một số học viên có xu hướng để có được thông tin mới trong một cách, hoặc các cách có thể là không giống như những người khác. Các chức năng của não và làm thế nào khác nhau họ có thể học từ cá nhân đến cá nhân vẫn còn là một bí ẩn đối với nhiều người trong lĩnh vực khoa học thần kinh rõ ràng rằng chúng ta tất cả các quá trình và tìm hiểu thông tin, cách duy nhất của chúng tôi. có thể là một cách đầy đủ về học tập cho một, có thể không đủ cho người khác. Một số cá nhân tìm hiểu thông qua các giác quan thị giác của họ, hoặc “nhìn thấy” quá trình hoạt động thính giác người học đạt được sự hiểu biết thông qua nghe thông tin mới. Những người khác có thể cần phải liên lạc và cảm thấy các khái niệm đang được giảng dạy. Và sau đó có những người học thông qua chuyển động cơ thể và biểu hiện của bản thân trong không gian Trong thực tế, nhiều người học sử dụng nhiều phong cách học tập tại cùng một thời gian để thực hiện nhu cầu học tập của họ.

Vấn đề với các khái niệm về phong cách học tập khác nhau, hoặc các hệ thống học tập cá nhân, là rằng nhiều hệ thống giáo dục được tổ chức cho một phong cách giảng dạy thường giáo trình sẽ được chọn cho một vấn đề cụ thể – chẳng hạn như đọc sách. và tất cả trẻ em được dự kiến ​​sẽ tìm hiểu các tài liệu như chương trình giảng dạy được thiết kế Là một trong những có thể thấy, đây hộp ” “một sinh viên vào một phong cách học tập, trong khi người đó có thể yêu cầu một cách tiếp cận rất khác nhau để học tập tài liệu. là những giáo viên tuyệt vời trong các hệ thống trường công lập có niềm đam mê, kiến ​​thức, và mong muốn để dạy học sinh theo nhu cầu học tập cụ thể của họ – để cung cấp các hoạt động học tập cần thiết cho trẻ em với sự khác biệt học tập Tuy nhiên, bởi vì cắt giảm ngân sách, thiếu nhân sự cần thiết, và hạn chế thời gian, giáo viên tuyệt vời nhiều lần buộc phải dạy cho đa số và thiểu số Bởi rằng tôi có ý nghĩa. khoảng 70% của một lớp học sẽ có thể tìm hiểu bằng cách sử dụng truyền thống, phương pháp giảng dạy đơn giản, trong khi 30% cần một biến thể cách tiếp cận để học hỏi các nguyên tắc mới

. Là một Chuyên viên Chỉnh Ngôn / Ngôn ngữ của nhiều năm và một trong những người chuyên chế biến và học tập rối loạn, tôi hiểu tình thế tiến thoái lưỡng nan mà nhiều giáo viên bị trong cố gắng để giáo dục trẻ em. trọng tâm của khái niệm quốc gia bắt buộc của chúng tôi “No Child Left Behind”, mặc dù về mặt lý thuyết, làm cho một cách cứng nhắc và hoàn toàn tiêu chuẩn hóa giảng dạy và kiểm tra. Thay vì có sự linh hoạt và cơ hội để dạy cách học khác nhau, giáo viên được đặt theo thời gian có hạn và cơ cấu cho mục đích thử nghiệm kết quả Tôi lo sợ rằng “No Child Left Behind”, khi nó đang được thực hiện, sẽ cho kết quả “Trẻ em Làm Hãy là-Line” thành công (bỏ học) vì những áp lực được đặt vào chúng và nhu cầu học tập của mình không được đáp ứng niềm hy vọng cho học sinh gặp khó khăn. có thể đạt được cho trẻ em, những người đang đấu tranh trong của họ cuộc sống học tập bằng cách xác định và giải quyết nguyên nhân gốc rễ cơ bản của một vấn đề và phong cách học tập cụ thể nhu cầu của mỗi học sinh

Tóm lại, thận trọng nên được thực hiện trong chẩn đoán phân biệt giữa người khuyết tật học tập và học tập khác biệt. Một cách tiếp cận đội đến quá trình chẩn đoán có thể là mang lại lợi ích cho kết quả điều trị có hy vọng cho trẻ em đấu tranh để tìm hiểu. Với chẩn đoán chính xác, trẻ em đối phó với ảnh hưởng của rối loạn có thể đạt được hiệu quả và hiệu quả hơn trong việc theo đuổi những mục tiêu cuộc sống cá nhân và tham vọng.. / p>