Du học Amec:Không còn dùng TOEFL, IELTS để đào tạo tiến sĩ

du hoc:Không còn dùng TOEFL, IELTS để đào tạo tiến sĩNgày 18-3, Bộ GD&ĐT đưa ra dự thảo thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ.

Theo đó, không còn dùng chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT 61 điểm hoặc TOEFL ITP 500 điểm hoặc IELTS 5.0 trở lên; chứng chỉ ngoại ngữ của những trung tâm khảo thí ngoại ngữ trong nước có uy tín cho đầu vào và đầu ra để đào tạo tiến sĩ.

Người dự tuyển nghiên cứu sinh sẽ được kiểm tra trình độ ngoại ngữ theo khung năng lực tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 khung tham khảo châu Âu chung về ngoại ngữ. Nếu có một trong các chứng chỉ, văn bằng sau thì được miễn chứng chỉ cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trong thời hạn hai năm: bằng tốt nghiệp ĐH hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài; bằng tốt nghiệp ĐH chính quy ngành ngoại ngữ.

Trước khi bảo vệ luận án, nghiên cứu sinh phải có một trong các chứng chỉ, văn bằng sau: chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B2 hoặc bậc 4/6 trở lên theo khung tham khảo châu Âu chung trong thời hạn hai năm tính đến ngày bảo vệ luận án chính thức; bằng tốt nghiệp ĐH hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài; bằng tốt nghiệp ĐH chính quy ngành ngoại ngữ.