Khoa học của Học và Ngoại ngữ

Học một ngôn ngữ nước ngoài là dễ dàng hơn, chẳng hạn như Trung Quốc, khi sự hiểu biết làm thế nào bạn tìm hiểu. Các khoa học của học tập được dựa trên một số giả thuyết và bao gồm: đa trí tuệ, right-brain/left-brain/whole-brain, và học tập dựa trên não. Hiểu như thế nào bạn tìm hiểu thông tin mới trở thành yếu tố quyết định hiệu quả mô hình nghiên cứu và thói quen. Nhiều người cố gắng học một ngôn ngữ mới cho lên, chủ yếu là vì họ chọn một chương trình không phù hợp với phong cách học tập của họ. Những người này không biết cố gắng để phù hợp với phong cách học tập của mình vào một chương trình. Các cuộc thảo luận sau đây tập trung vào phong cách học, cách học tập, và làm thế nào để chủ sử dụng ngôn ngữ thứ hai

nhiều trí tuệ và phong cách học tập

Lý thuyết đa trí tuệ của Howard Gardner (các Frames tâm: lý thuyết đa trí tuệ năm 1983), cung cấp nền tảng cho bảy phong cách học tập kết hợp với lý thuyết này. Đó là:

Verbal – Ngôn ngữ: sử dụng ngôn ngữ và lời nói để hiểu
  Hợp lý – Toán học: quy nạp và suy luận trong việc sử dụng số mô hình trừu tượng để phân tích thông tin
  Thị giác – không gian: hình dung các đối tượng / kích thước và tạo ra hình ảnh nội bộ / hình ảnh để hiểu làm thế nào một cái gì đó sẽ hoặc có thể làm việc
  Cơ thể – Xúc giác: điều khiển chuyển động vật lý của cơ thể
  Âm nhạc – nhịp điệu: công nhận các mẫu âm
  Thông tin liên lạc giữa các cá nhân: người-người, liên quan với người khác
  Intrapersonal: tinh thần, tự phản chiếu, và nhận thức

Mọi người đều có nhiều phong cách học tập và là một trong những thống trị trên tất cả các phong cách học tập khác. Kiến thức về phong cách học tập của bạn chiếm ưu thế giúp xác định các chương trình để lựa chọn cho việc học một ngôn ngữ thứ hai. Xem các liên kết đầu tiên vào cuối của bài viết này để chi tiêu một vài phút trả lời các câu hỏi để xác định thống trị phong cách học tập của bạn

. Left-Brain, não phải, não nguyên học tập

Hầu hết các hướng dẫn cài đặt giáo dục là bán cầu não trái, có nghĩa là tập trung vào logic và lý luận (Logical – Toán học tập phong cách). Cách tiếp cận này không nhấn mạnh sự hiểu biết, bởi vì giáo dục truyền thống nhấn mạnh đến học thuộc lòng các sự kiện. Hoạt động não phải tập trung vào sáng tạo, chẳng hạn như cảm xúc và nghệ thuật (Sperry, R.)

. Một chương trình ngôn ngữ nước ngoài cần phải tập trung vào một phương pháp tiếp cận toàn bộ não để hỗ trợ chi phối và không chi phối phong cách học tập . Cách tiếp cận toàn bộ não tập trung vào việc hiểu, học viên được khuyến khích để mô tả một hình ảnh trực quan, vẽ hình ảnh, sử dụng lý luận, và hành động ra các tình huống trong đó ngôn ngữ được sử dụng để hiểu ngữ cảnh ngôn ngữ mới. Đây là một phương pháp rất tốt cho việc học từ vựng ngôn ngữ mới thông qua các thiết lập theo ngữ cảnh. Xem các liên kết thứ hai ở cuối bài viết này để chi tiêu một vài phút trả lời các câu hỏi để xác định nếu bạn là não trái hay não phải chiếm ưu thế.

Brain-Based Learning

Theo nghiên cứu dạy học dựa trên não (McClean, P.), mặc dù mỗi bộ não là duy nhất, tất cả mọi người có thể học một ngôn ngữ nước ngoài như Trung Quốc. Các chương trình ngôn ngữ tốt hơn nước ngoài tận dụng lợi thế của nghiên cứu dựa trên não và thống trị phong cách học tập bằng cách sử dụng một cách tiếp cận toàn bộ não với các kỹ thuật sau đây:

dàn nhúng vào môi trường học tập
  Thoải mái – loại bỏ hoặc giảm lo lắng và vẫn còn đầy thách thức
  Active – internalization kiến ​​thức mới bằng cách xử lý thông tinchương trình

không cần được nghiêm túc dựa trên bài giảng và phụ thuộc vào học thuộc lòng kiến ​​thức. Các chương trình tốt nhất sử dụng nhiều chiến lược khác nhau giảng dạy hoàn toàn tham gia bạn trong quá trình học tập. Dựa trên nghiên cứu này dựa trên não hỗ trợ internalization kiến ​​thức mới, sự nôi lên trong kinh nghiệm văn hóa và cá nhân với một ngôn ngữ mới là quan trọng cho việc học tập thoải mái và năng động. Với sự đa dạng của người dân ở đất nước này, có nhiều cơ hội để sử dụng ngôn ngữ mới trong một môi trường văn hóa thích hợp sẽ giúp bạn xử lý và tiếp thu ngôn ngữ.

Mastery học tập của Trung Quốc

Một chìa khóa khác để lựa chọn một chương trình ngôn ngữ nước ngoài được cho phép tất cả các thời gian bạn cần phải học và nắm vững ngôn ngữ. Làm chủ của học tập di chuyển ngoài học thuộc lòng từ vựng một mức độ mà các ngôn ngữ mới sẽ trở thành bản chất thứ hai. Sau khi đọc các lý thuyết khác nhau của việc học, bạn có thể thấy rằng tất cả mọi người sử dụng chiến lược khác nhau và kỹ thuật để tìm hiểu, ngay cả khi họ không hiểu lý do tại sao. Một khía cạnh khác với kiến ​​thức về phong cách học tập của bạn là bạn không học ở cùng một tốc độ như mọi người khác. Chương trình Trung Quốc chúng tôi cung cấp hỗ trợ học tập theo tốc độ của riêng bạn và cho bạn thời gian để làm chủ các ngôn ngữ. Mastery là do cách chúng ta học và những cách chúng tôi sử dụng một ngôn ngữ mới (Glasser, W.). Sau đây cho thấy mức độ làm chủ khi Trung Quốc là:

70% – Thảo luận với người khác
  80% – Có kinh nghiệm cá nhân
  95% – Dạy người khác
Ví dụ Mastery Học tập

Một ví dụ về làm chủ 95% là để dạy người khác ý nghĩa của yi chiêng có nghĩa là tất cả cùng nhau ở Trung Quốc. Điều này được thực hiện bởi người có mặt hàng nằm rải rác và đặt chúng lại với nhau trong khi nói những từ Trung Quốc. Điều này giúp bạn tiếp thu và học hỏi như bạn quan sát bằng cách sử dụng một cách tiếp cận toàn bộ não trong một dàn / môi trường hoạt động. Điều này sử dụng ví dụ chi phối phong cách học tập hợp lý, Toán học hoặc Visual-không gian.

Một ví dụ thứ hai của 95% chủ là để dạy cho người khác ý nghĩa của Yi chiêng bằng cách họ làm theo hành động của bạn. Điều này được thực hiện bởi có một người nào khác mô phỏng chuyển động của bạn như bạn tập hợp các mục rải rác và mang lại cho họ với nhau. Một lần nữa điều này sử dụng các phương pháp tiếp cận toàn bộ não trong một dàn / môi trường hoạt động. Điều này sử dụng ví dụ chiếm ưu thế học tập phong cách mà là bằng lời – ngôn ngữ, cơ thể – Xúc giác, hoặc giữa các cá nhân

Ví dụ thứ ba làm chủ 95% là viết một bài hát ngắn có sử dụng cồng chiêng Yi trong một mô hình hoặc thay đổi từ trong lyric âm nhạc bao gồm chiêng yi. Giữ ý nghĩa của Yi chiêng trong bối cảnh tại mọi thời điểm trong các bài hát hoặc lyric. Sau khi hoàn thành một trong những actives, suy nghĩ về làm thế nào điều này phù hợp trong bất kỳ các hành động hoặc tình huống của bạn. Điều này ví dụ sử dụng chiếm ưu thế học tập phong cách mà là bằng lời – ngôn ngữ, âm nhạc – nhịp điệu, hoặc intrapersonal