Học Khuyết Tật

Học Khuyết Tật Chino, CA

Nhiều khuôn mặt của các vấn đề học tập.

Whats Really Đi Khi em với chỉ số thông minh trung bình (Trên) Cuộc đấu tranh trong trường học và Lái giáo viên và cha mẹ của họ điên?

Thể thao là tên của trò chơi cho Josh. Ngài tốt ở tất cả chúng và khoe khoang về việc đi học đại học theo một học bổng thể thao của một số loại. Bí mật, tuy nhiên, Josh là khá lo lắng. Ông không thể dường như để làm cho các lớp trong trường học và các huấn luyện viên bóng đá được nói chuyện như ông có thể không có thể chơi tiếp tục
.Josh đặt trên một thái độ không quan tâm, nhưng sâu xuống hes làm nhục và xấu hổ. Làm thế nào ông có thể được như vậy tốt ở mọi môn thể thao ông cố gắng và được như vậy tệ hại ở trường?
Cha của ông nghĩ rằng hes chỉ lười biếng. Có lẽ, thats nó, Josh nghĩ. Tôi có nghĩa là lý do tại sao người nào khác nó sẽ đưa anh ta quá nhiều thời gian để đọc sự phân công lịch sử nguyền rủa và sau đó vẫn không có một đầu mối những gì của nó về. Toán là OK, nhưng anh dường như luôn luôn quên làm một số vấn đề, và tiếng Anh, quên nó! Bí quyết ông phải đọc toàn bộ một chương và viết một bài luận về nó mỗi đêm? Ông không thể nghĩ về một điều để nói khi anh ấy sẵn sàng để viết. Có thể hes ngu ngốc. Có lẽ anh ta nên quên đi đại học. Cha mẹ của ông sẽ để mặt đất lấy nó đi nếu anh ta được một
Josh là một trong những trẻ em có thể đọc, viết, làm toán, nhưng chỉ không thể dường như để kéo tất cả lại với nhau để có được công việc của mình thực hiện với bất kỳ sự nhất quán.

4 nhóm Kỹ năng học tập
Học tập dễ dàng được xây dựng dựa trên một sự liên tục của các kỹ năng học tập phát triển thần kinh bắt đầu với phản xạ trong tử cung và tiếp tục phát triển lên mức cao nhất của tư duy. Chúng tôi nghĩ rằng liên tục trong bốn cấp độ cơ bản:
Kỹ năng học tập phát triển hoặc Core – Học, hoặc xử lý thông tin, thực sự được kích thích bởi phong trào. Nó bắt đầu trong tử cung với các phong trào được kích hoạt bởi phản xạ. Khi em bé được sinh ra, những phản xạ bắt đầu ra đi, hoặc trở nên tích hợp, như các cấp cao hơn của tư duy bắt đầu đi qua. Tích hợp xảy ra thông qua thử nghiệm và các phong trào lỗi và chuyển động dần dần cố ý. Vật lý chuyển động và thăm dò là rất quan trọng để phát triển các kỹ năng thị giác và trở thành nội bộ tổ chức

.Mọi người thường nghĩ tổ chức về quy hoạch và tổ chức thời gian, các dự án và các tài liệu, nhưng tổ chức nội bộ là cần thiết để ngồi trên ghế hoặc đi lại trong phòng mà không cần chạm vào mọi thứ.
Chế biến kỹ năng – kỹ năng chế biến là cấp độ thứ hai trong liên tục các kỹ năng học tập. Chúng bao gồm các kỹ năng như bộ nhớ, sự chú ý, hình ảnh chế biến (làm thế nào chúng ta nghĩ về thông tin mà chúng ta có thể nhìn thấy hoặc tưởng tượng), âm thanh xử lý (làm thế nào chúng ta nghĩ về thông tin mà chúng tôi nghe, chẳng hạn như các âm thanh trong từ hay giai điệu của giọng nói người bạn của chúng tôi đang sử dụng), xử lý ngôn ngữ, và tốc độ xử lý (nhanh như thế nào chúng ta có thể suy nghĩ và trả lời thông tin).

Những thách thức trong bất kỳ các khu vực này sẽ gây ra các học viên phải làm việc lâu hơn và khó hơn họ nên
.Kỹ năng Chức năng điều hành – Chức năng quản trị cũng giống như các giám đốc điều hành bộ não. Đây là một phần của não bộ hướng dẫn hành vi và sự chú ý của chúng ta, giúp chúng ta kế hoạch và lý do và giải quyết các vấn đề. Học sinh được nổi tiếng để đưa các dự án dài hạn cho đến phút cuối cùng. Tuy nhiên, mấu chốt là nó có một số kỹ năng điều hành chức năng phức tạp để lập kế hoạch và thực hiện một dự án.

Nếu một học sinh có vẻ lười biếng, ù lì, vô tổ chức, các thủ phạm thực sự có thể yếu điều hành các kỹ năng chức năng
.Kỹ năng học tập, hoặc các kỹ năng học tập cao hơn – mức cao nhất trên liên tục là học tập và cao hơn kỹ năng học tập. Thành công trong lĩnh vực này phụ thuộc vào một cơ sở vững chắc các kỹ năng ở các cấp độ dưới đây. Những người ở mọi lứa tuổi tìm hiểu làm thế nào để bù đắp cho những thách thức của họ, nhưng bồi thường là khó khăn và không hiệu quả. Các kỹ năng hỗ trợ phải được thực hiện để tìm hiểu thông tin mới một cách dễ dàng.
Vấn đề học tập là rất rộng. Họ nhìn khác nhau trên trẻ em khác nhau, nhưng điều họ có điểm chung là điều này:
Một cái gì đó là vi phạm trong xử lý thông tin
.Học tập là tất cả về xử lý thông tin đến xem một trẻ mới biết đi của nó chọn một cracker và tìm ra rằng nó phá vỡ trong tay của mình hoặc học sinh lớp 12 làm phép tính
.Khi học sinh mà bạn biết đang đấu tranh trong trường học, khi bạn đang bị cám dỗ để viết nó như là lười biếng, hoặc sự chú ý, hoặc chưa trưởng thành, xem xét kỹ hơn. Hiện có hàng chục kỹ năng có thể không phải tất cả được làm việc với nhau để làm cho học tập dễ dàng
.Tin Mừng: Tất cả những kỹ năng có thể được giảng dạy, xây dựng, sửa chữa. Có REAL hy vọng cho tất cả những trẻ em.