Du học Amec:Học đại học nào ở Mỹ để có mức lương cao nhất?

du hoc:Học đại học nào ở Mỹ để có mức lương cao nhấtCác công ty Mỹ sẵn sàng trả lương cao hơn cho sinh viên tốt nghiệp từ trường đại học hàng đầu, dù ngoài ra mức lương còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.

Địa điểm, danh tiếng, uy tín về học vấn, học phí được các sinh viên quan tâm hàng đầu khi chọn trường đại học, thế nhưng mức lương sau khi tốt nghiệp cũng đóng vai trò quan trọng.

Dù mức lương phụ thuộc khá nhiều vào lĩnh vực làm việc, các công ty sẵn sàng trả lương cao hơn cho sinh viên tốt nghiệp từ trường đại học hàng đầu. Thế nhưng bạn có biết học trường nào ở Mỹ ra thường có mức lương cao nhất?

Gần đây, PayScale.com công bố báo cáo về tiềm năng mức lương cao trong nhóm các trường đại học hàng đầu và từ số liệu này, có thể xếp hạng các trường đại học theo mức lương trung bình ở thời điểm 10 – 15 năm sau khi rời trường .

Đối với trường có mức lương trung bình này tương đương nhau, mức lương khởi điểm quyết định thứ hạng của trường đó.

Vậy trường nào giúp sinh viên có mức lương cao nhất?

15. Đại học Pennsylvania (University of Pennsylvania)

Mức lương sau 10 – 15 năm làm việc: 111.000USD

Lương khởi điểm trung bình: 59.600USD

Địa điểm: Philadelphia, Pa.

Học phí năm học 2010-2011: 40.514USD

Xếp hạng tại nước Mỹ: 5

Tỷ lệ được chấp nhận: 18%

Tổng số sinh viên được tuyển sinh hàng năm: 9.768

14. Học viện bách khoa thuộc Đại học New York (Polytechnic Institute of New York University)

Mức lương sau 10 – 15 năm làm việc: 111.000 USD

Lương khởi điểm trung bình: 62.100 USD

Địa điểm: Brooklyn, New York

Học phí năm học 2010-2011: 36.284 USD

Xếp hạng tại nước Mỹ: 153

Tỷ lệ được chấp nhận: 55%

Tổng số sinh viên được tuyển sinh hàng năm: 1.732

13. Đại học Notre Dame (University of Notre Dame)

Mức lương sau 10 – 15 năm làm việc: 112.000 USD

Lương khởi điểm trung bình: 54.100 USD

Địa điểm: Notre Dame, Ind.

Học phí năm học 2010-2011: 39.919USD

Xếp hạng tại nước Mỹ: 19

Tỷ lệ được chấp nhận: 29%

Tổng số sinh viên được tuyển sinh hàng năm: 8.372

12. Đại học khoa học Philadelphia (University of Sciences in Philadelphia)

Mức lương sau 10 – 15 năm làm việc: 113.000 USD

Lương khởi điểm trung bình: 49.700 USD

Địa điểm: Philadelphia, Pa.

Học phí năm học 2010-2011: 29.630 USD

Xếp hạng tại nước Mỹ: Không xếp hạng

Tỷ lệ được chấp nhận: Không được công bố

Tổng số sinh viên được tuyển sinh hàng năm: 2.620

11. Colorado School of Mines

Mức lương sau 10 – 15 năm làm việc: 113.000 USD

Lương khởi điểm trung bình: 61.600 USD

Địa điểm: Golden, Colo.

Học phí năm học 2010-2011: 13.425 USD

Xếp hạng tại nước Mỹ: 72

Tỷ lệ được chấp nhận: 63%

Tổng số sinh viên được tuyển sinh hàng năm: 3.675

10. Đại học Bucknell (Bucknell University)

Mức lương sau 10 – 15 năm làm việc: 115.000 USD

Lương khởi điểm trung bình: 55.800 USD

Địa điểm: Lewisburg, Pa.

Học phí năm học 2010-2011: 42.342 USD

Xếp hạng tại nước Mỹ: 30

Tỷ lệ được chấp nhận: 30%

Tổng số sinh viên được tuyển sinh hàng năm: 3.543

9. Đại học Duke (Duke University)

Mức lương sau 10 – 15 năm làm việc: 117.000 USD

Lương khởi điểm trung bình: 55.300 USD

Địa điểm: Durham, N.C.

Học phí năm học 2010-2011: 40.472 USD

Xếp hạng tại nước Mỹ: 9

Tỷ lệ được chấp nhận: 19%

Tổng số sinh viên được tuyển sinh hàng năm: 14.350

8. Đại học Colgate (Colgate University)

Mức lương sau 10 – 15 năm làm việc: 119.000 USD

Lương khởi điểm trung bình: 48.700 USD

Địa điểm: Hamilton, N.Y.

Học phí năm học 2010-2011: 41.870 USD

Xếp hạng tại nước Mỹ: 21

Tỷ lệ được chấp nhận: 32%

Tổng số sinh viên được tuyển sinh hàng năm: 2.825

7. Đại học Stanford (Stanford University)

Mức lương sau 10 – 15 năm làm việc: 119.000 USD

Lương khởi điểm trung bình: 60.200 USD

Địa điểm: Stanford, California

Học phí năm học 2010-2011: 39.201 USD

Xếp hạng tại nước Mỹ: 5

Tỷ lệ được chấp nhận: 8%

Tổng số sinh viên được tuyển sinh hàng năm: 6.602

6. Học viện công nghệ Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology – MIT)

Mức lương sau 10 – 15 năm làm việc: 119.000 USD

Lương khởi điểm trung bình: 68.300 USD

Địa điểm: Cambridge, Massachusetts

Học phí năm học 2010-2011: 39.212USD

Xếp hạng tại nước Mỹ: 7

Tỷ lệ được chấp nhận: 11%

Tổng số sinh viên được tuyển sinh hàng năm: 4.232

5. Học viện công nghệ California (California Institute of Technology – CalTech)

Mức lương sau 10 – 15 năm làm việc: 120.000USD

Lương khởi điểm trung bình: 69.900USD

Địa điểm: Pasadena, California

Học phí năm học 2010-2011: 36.282USD

Xếp hạng tại nước Mỹ: 7

Tỷ lệ được chấp nhận: 15%

Tổng số sinh viên được tuyển sinh hàng năm: 951

4. Đại học Harvard (Harvard University)

Mức lương sau 10 – 15 năm làm việc: 121.000USD

Lương khởi điểm trung bình: 57.300USD

Địa điểm: Cambridge, Massachusetts

Học phí năm học 2010-2011: 38.416USD

Xếp hạng tại nước Mỹ: 1

Tỷ lệ được chấp nhận: 7%

Tổng số sinh viên được tuyển sinh hàng năm: 6.655

3. Đại học Dartmouth (Dartmouth College)

Mức lương sau 10 – 15 năm làm việc: 123.000USD

Lương khởi điểm trung bình: 54.100USD

Địa điểm: Hanover, N.H.

Học phí năm học 2010-2011: 40.437USD

Xếp hạng tại nước Mỹ: 9

Tỷ lệ được chấp nhận: 13%

Tổng số sinh viên được tuyển sinh hàng năm: 4.196

2. Đại học Princeton (Princeton University)

Mức lương sau 10 – 15 năm làm việc: 123.000USD

Lương khởi điểm trung bình: 58.900USD

Địa điểm: Princeton, New Jersey

Học phí năm học 2010-2011: 36.640USD

Xếp hạng tại nước Mỹ: 2

Tỷ lệ được chấp nhận: 10%

Tổng số sinh viên được tuyển sinh hàng năm: 5.113

1. Đại học Harvey Mudd (Harvey Mudd College)

Mức lương sau 10 – 15 năm làm việc: 126.000USD

Lương khởi điểm trung bình: 68.900USD

Địa điểm: Claremont, California

Học phí năm học 2010-2011: 40.390USD

Xếp hạng: 18

Tỷ lệ được chấp nhận: 34%

Tổng số sinh viên được tuyển sinh hàng năm: 757

Theo CNBC