Học bổng toàn phần của Đại học Kasetsart, Thái Lan dành cho sinh viên ASEAN năm 2016

Trong 25 năm qua, cơ sở đào tạo Kinh tế tài nguyên nông nghiệp của Đại học Kasetsart là cơ sở duy nhất đưa ra chương trình đào tạo chính qui về Kinh tế nông nghiệp tại Thái Lan. Từ những năm 1960, việc mở rộng nhanh chóng nền giáo dục đại học là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của Chương trình Cử nhân khoa học về lĩnh vực Kinh tế nông nghiệp tại đất nước này. Được thành lập năm 1961, cơ sở đào tạo Kinh tế tài nguyên nông nghiệp đã trở thành trung tâm khu vực về việc đào tạo ngắn hạn cũng như dài hạn cho các chuyên gia có sự nghiệp đang phát triển ( mid – career professionals) đến từ các nước thành viên ASEAN.

Kasetsart

Đại học Kasetsart cung cấp học bổng du học 2016 ASEAN cho công dân các nước thành viên ASEAN (không gồm Thái Lan). Học bổng này dành cho các ứng viên có nguyện vọng theo đuổi chương trình Thạc sĩ Khoa học tự nhiên bằng Tiếng Anh trong lĩnh vực Kinh tế tài nguyên nông nghiệp (ARE). Học bổng bao gồm học phí, các khoản trợ cấp (gồm trợ cấp hàng tháng, trợ cấp cho việc nghiên cứu và bảo hiểm sức khoẻ). Hạn nộp hồ sơ: 30/4/2016

Đơn vị cấp học bổng: Đại học Kasetsart, Thái Lan.

Đối tượng: Sinh viên quốc tế đến từ các quốc gia ASEAN ngoại trừ Thái Lan (Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Lào, Campuchia, Philippin, Singapore, Myanmar, Brunei) có thể nộp hồ sơ học bổng này.

Ngành học: Kinh tế, Nông nghiệp và các chuyên ngành liên quan

Thời hạn học bổng: Học bổng có giá trị trong toàn bộ thời gian 2 năm học.

Giá trị học bổng: Học bổng có giá trị toàn phần, cụ thể bao gồm:

– Hỗ trợ toàn bộ học phí.

– Trợ cấp 8,000 baht/tháng tương ứng với $245/tháng trong vòng 24 tháng.

– Hỗ trợ tối đa 50,000 baht/năm tương ứng với $1,500/năm dành cho nghiên cứu trong 2 năm.

– Hỗ trợ 4,000 baht/năm chi phí bảo hiểm trong vòng 2 năm.

Yêu cầu: Ứng viên cần phải đáp ứng được các tiêu chí sau:
– Là sinh viên quốc tế đến từ các quốc gia ASEAN ngoại trừ Thái Lan (Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Lào, Campuchia, Philippin, Singapore, Myanmar, Brunei)
– Phải đảm bảo điểm trung bình chung GPA tối thiểu 3.5/4.0 cho mỗi kì học, nếu không học bổng sẽ lập tức trở thành vô giá trị.
– Phải xuất bản ít nhất 1 bài báo nghiên cứu trong Danh mục tham khảo Quốc gia Thái Lan hoặc trên Tờ báo Scopus trong vòng 3 năm kế từ ngày bắt đầu nhập học tại trường.

Thông tin liên quan: Xem Thông tin Du học Hàn Quốc năm 2016 tại đây.

Thời hạn nhận hồ sơ: 30/04/2016

Phương thức nạp đơn: Ứng viên hoàn thành các tài liệu liên quan trước 3 tháng so với ngày bắt đầu năm học mới và gửi về địa chỉ email: [email protected]
Đơn đăng kí học bổng: http://www.interprogram.ku.ac.th/newsite/images/pdf/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3.pdf
Ngoài ra, ứng viên cần phải chuẩn bị thêm các tài liệu sau:
– Bảng thành tích học tập của ứng viên
– Chứng chỉ tiếng Anh
– 3 lá thư giới thiệu từ giáo viên hướng dẫn hoặc giảng viên
– Bài luận cá nhân

Xem thêm thông tin: http://agri.eco.ku.ac.th/inter/www/ms_agreco.html

Từ khóa:   ·