Học bổng miễn học phí của Đại học Liverpool John Moores, Anh 2016

Trường đại học Liverpool John Moores trao nhiều học bổng dành cho sinh viên quốc tế đăng kí học tại trường vào tháng 9/2016. Các học bổng chỉ dành cho chương trinh học chính quy hoặc các chương trình cao học và bằng nghiên cứu.

Liverpool-John-Moores-University-LJMUnh1

Trường đại học có nhiều suất học bổng bình thường và xuất sắc. Mục đích của việc này là thu hút những người giỏi và đầy động lực đến Anh.

Viện Cơ Khí Liverpool được thành lập bởi một nhiều người quyền lực và có tầm ảnh hưởng , những người đã nhận ra sự ích lợi của việc truyền đạt giáo dục và tầm ảnh hưởng của việc dạy và truyền cảm hứng cho mỗi cá nhân, cộng đồng và xã hội.

Có thể bạn quan tâm:

Nhiệm vụ của trường là tạo và phát triển một cộng đồng sôi nổi về học hỏi và tích lũy kiến thức, nơi mà học sinh có cùng làm việc trong môi trường năng động và khuyến khích; đưa ra các cơ hội cho mỗi học sinh, cộng tác và toàn xã hội trau dồi bản thân thông qua giáo dục, rèn luyện, nghiên cứu, truyền tải học bổng và kiến thức.

Học bổng dành cho các sinh viên xuất sắc muốn đăng kí vào chương trình cử nhân, thạc sĩ và chương trình nghiên cứu. Nếu tiếng Anh không là tiếng mẹ đẻ của người đăng kí thì các ứng viên phải có bằng chứng nhận Tiếng Anh quốc tế như  IELTS để được học  tại trường Liverpool John Moores.

Bậc học: Học bổng đanh cho các sinh viên xuất sắc muốn đăng kí vào chương trình chính quy, cao học và bằng nghiên cứu.

Ngành học: các học bổng đều được áp dụng cho các ngành khác nhau trong trường, với sự đa dạng hoá.

Giá trị học bổng:  Những học bổng uy tín này chi trả học phí cho những học sinh xuất sắc.

Đơn vị cấp học bổng: Đại học Liverpool John Moores, Anh

Đối tượng học bổng: sinh viên quốc tế

Yêu cầu:

– Học bổng dành cho các sinh viên xuất sắc muốn đăng kí vào chương trình cử nhân, thạc sĩ và chương trình nghiên cứu. Các sinh viên quốc tế học từ xa không phù hợp đối với việc đăng kí học bổng.
– Quốc tịch: mọi sinh viên quốc tế đều được tham gia đăng kí.

Yêu cầu đầu vào của trường
– Yêu cầu đầu vào: trước khi đăng kí, các ứng viên phải làm đơn xin vào học trường LJMU và phải có giấy giới thiệu từ trường, nếu không đơn đăng kí sẽ bị từ chối. Các ứng viên phải có bằng tiếng Anh trước khi đăng kí học bổng.
– Yêu cầu kiểm tra: Không.

Yêu cầu ngôn ngữ tiếng Anh: Nếu tiếng Anh không là tiếng mẹ đẻ của người đăng kí thì các ứng viên phải có bằng chứng nhận Tiếng Anh quốc tế như IELTS để được học tại trường Liverpool John Moores.
– Chương trình Thạc sĩ: 6.0 – 6.5,
– Chương trình dự bị quốc tế: 4.5
– Chương trình đại học: 6.0.

Hồ sơ gồm các tài liệu: khi đăng kí vào học LJMU, bạn cần có:
– Bảng điểm
– Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy giới thiệu từ nơi làm việc ( nếu ứng viên đã đi làm)
– Một bằng chứng nhận học vấn ( academic reference)
– Một bằng tiếng Anh (IELTS)
– Một đoạn giới thiệu bản thân
– Bản sao Hộ chiếu ( còn hạn ít nhất là 6 tháng trước khi nhập học)
– Lưu ý: bạn có thể nộp thêm các văn bằng khác cho trường, nếu có. Không nên nộp các văn bằng khác trước khi trường đã xem xét các văn bằng yêu cầu cần thiết trên.

Thời hạn nhận hồ sơ: 05/06/2016.

Phương thức nạp đơn: – Nộp bằng tiếng Anh hiện tại như một phần trong đơn đăng kí vào học LJMU (unless applicants are exempt under for example UK Visas and Immigration guidelines).
– Hoàn tất các văn bằng đăng kí thêm để được xem xét trong việc cấp học bổng cho sinh viên quốc tế. Đơn đăng kí học bổng sẽ chỉ được chấp nhận sau khi ứng viên đã hoàn thành đơn xin học hoặc qua UCAS dành cho sinh viên chưa tốt nghiệp hoặc qua đơn online
– Mỗi ứng viên sử dụng mã số sinh viên của trường LJMU cho việc đăng kí học bổng nếu không đơn sẽ bị từ chối.
– Đảm bảo rằng các ứng viên đã trinh bày rõ và đầy đủ về bản thân, nguyện vọng tương lai và ý nguyện muốn đạt được khi mà ứng viên tham gia vào LJMU. Kể cả Thoòng tin về các kinh nghiệm làm việc hoặc làm tình nguyện viên và kế hoạch sử dụng bằng LJMU của mỗi ứng viên sau khi trở về nước nhà.
– Hội thẩm sẽ xem qua các đơn đăng kí và quyết định nếu ứng viên phù hợp hay không đối với học bổng.
– Trước nộp đơn đăng kí học bổng , ứng viên cần lưu ý các học bổng toan phần, bán phần về học phí. Các ứng viên vẫn phải tự chi trả học phí (nếu được học bổng), nhà ở, phí sinh hoạt và tiền đi lại khi ở Anh.

Application Form: https://www.ljmu.ac.uk/study/international-students/financing-your-study/scholarship-application-form

Xem thêm thông tin: https://www.ljmu.ac.uk/study/international-students/financing-your-study/scholarships

Từ khóa:   ·