Học bổng MBA tại MIB School of Management of Trieste

Thông tin về chương trình học bổng MBA tại MIB School of Management of Trieste, 2012, Ý dành cho tất cả các ứng viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc và trình độ tiếng anh học thuật tốt

Quốc gia: Ý

Ngành: Kinh doanh và quản lý
-Chuyên ngành: Kinh doanh, Quản lý

Bậc học: Thạc sĩ

Đơn vị cung cấp học bổng: MIB School of Management of Trieste.

Đối tượng đăng ký: Tất cả sinh viên quốc tế

Sơ lược về học bổng:

  • Học bổng trên dành để hỗ trợ các sinh viên chuẩn bị tham gia khóa MBA thứ XXIII, Khoa Kinh Doanh Quốc tế (9/2012 – 9/2013)
  • Học bổng có giá trị  là 5o% học phí. Lưu ý, học phí  của toàn bộ chương trình học là 25.000,00 EUR ( đã bao gồm 21% VAT )
  • Trong trườngg hợp ứng viên bỏ học giữa chừng (nếu không đưa ra lí do hợp lí), không  có bất kì khoản học bổng nào được hoàn lại

Yêu cầu: Chứng nhận học thuật xuất sắc
Khả năng sử dụng tiếng Anh học thuật tốt
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc

Gửi đơn trước ngày: Ngày 9 tháng 7 năm 2012

Phương thức: Online

Thêm Thông tin: http://www.mib.edu/c/d/p/files/000202_resource1_orig.pdf

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa:   ·