Học bổng MA & PhD 2012-2013 lĩnh vực Khoa học xã hội

Du học Anh: Thông tin về chương trình học bổng MA & PhD 2012-2013 lĩnh vực Khoa học xã hội tại Bangor University, Anh dành cho các ứng viên quốc tế với thành tích học tập xuất sắc và kinh nghiệm làm việc

Quốc gia: Anh

Ngành: Khoa học Xã hội và Truyền thông, Nhân văn
-Chuyên ngành:

Bậc học: Thạc sĩ, Tiến sĩ (PhD)

Đơn vị cấp học bổng: Bangor University.

Sơ lược về học bổng:

Bangor University trao một lượng học bổng MA và PhD  cho niên học 2012-2013 dành cho sinh viên quốc tế có giá trị từ £1000 cho đến học bổng toàn phần.

Yêu cầu: Ứng viên được xét duyệt hồ sơ dựa trên thành tích học thuật, kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu đồng thời các thành tựu đạt được.
Lưu ý: Hồ sơ của ứng viên sẽ không được chấp nhận nếu không có CV.

Gửi đơn trước ngày: Ngày 1 tháng 7 năm 2012.

Phương thức: Email và Qua đường bưu điện

Thêm Thông tin: http://www.bangor.ac.uk/so/postgraduate/funding/index.php.en#Bursaries

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa:   · · · · ·