Học bổng du học toàn phần bậc Tiến sĩ tại Áo, 2016 – 2017

Viện Khoa Học và Kĩ Thuật Áo (AIST) tài trợ các suất học bổng du học 2016 dành cho các học viên có bằng thạc sĩ hoặc cử nhân, và tất cả các học viên Tiến sĩ được tài trợ toàn phần trong suốt quá trình học bắt đầu học vào tháng 9 năm 2016. Vị trí này dành cho các ứng viên trên khắp thế giới với đam mê làm việc trong lĩnh vực khoa học. Chương trình kéo dài 4-5 năm, tùy thuộc vào việc học viên muốn theo bằng cử nhân hoặc thạc sĩ, cũng như sự tiến bộ của mỗi cá nhân.

Fusion TIFF File

AIST là viện nghiên cứu khoa học cơ bản đẳng cấp thế giới ở trung tâm của châu Âu. Việc đào tạo tiến sĩ đề ra trải nghiệm học thuật kiểu Mỹ hơn là nghiên cứu nhóm riêng lẻ dành cho các học viên theo chương trình Tiến sĩ, và có thể chọn giám sát viên Tiến sĩ sau 1 năm nghiên cứu và chương trình đào tạo chuyên ngành đặc biệt.

Tiêu chí lựa chọn:

Điều kiện chính trong việc chọn lọc học viên là sự xuất sắc và triển vọng trong khoa học, và sự mong muốn nghiên cứu phù hợp với ban nghiên cứu viên  AIST.

Hội đồng sẽ kiểm tra các đơn đăng kí dựa trên tiêu chí triển vọng khoa học (70%) ,nền tảng kiến thức và sự đa dạng (30%). Các ứng viên cho các ngành không liên quan và không thuộc vào ban nghiên cứu viên AIST sẽ không được xem xét.

Yêu cầu:

– Những học viên khá giỏi trong khoa học tự nhiên, toán học, tin học và các liên ngành có liên quan, đồng thời có ý muốn theo đuổi lĩnh vực khoa học trong môi trường nghiên cứu quốc tế,đểu được khuyến khích đăng kí.
– Các ứng viên bắt buộc phải có bằng cử nhân hoặc thạc sĩ ( hoặc bằng có giá trị tương ứng) hoặc hoàn thành việc lấy bằng trước tháng 9/2016. Các ứng viên tham gia phải giỏi trong việc viết và nói tiếng Anh.
– AIST cam kết tạo một môi trường bình đẳng và đa dạng. Cụ thể là, các ứng viên nữ được khuyễn khích đăng kí học bổng này.
– Học viên có bằng thạc sĩ hay cử nhân các ngành hoặc liên ngành dưới đây là phù hợp với điều kiện xem xét: Sinh học, Tin học, Thần kinh học, Toán học, Vật lý học hoặc các ngành có liên quan.

Phương thức nộp đơn:

Đăng kí vào chương trình Tiến sĩ bằng cách gửi đơn qua hệ thống đăng kí online. Để hoàn thành đơn đăng kí, Bạn cần:
– Bản resume/CV: bao gồm các giai đoạn học tập kể từ trung học phổ thông, kinh nghiệm làm việc có liên quan, các bằng khác,,danh sách bài luận ( nếu có) và học bổng, giải thưởng,… (nếu có).
– Lý do đăng kí: một bài tiểu luận 1-2 trang, trong đó giải thích lý do vì sao bạn muốn đăng kí vào chương tình Tiến sĩ, lĩnh vực nghiên cứu mà bạn thích và các giáo sư bạn thích nghiên cứu cùng.
– Ba lời nhận xét từ các giáo viên đã dạy bạn hay giám sát viên nghiên cứu của bạn trong quá tình học tập: bạn cần điền tên của họ, trường học và địa chỉ email.

Thời hạn nhận hồ sơ:

Hạn nộp đơn là ngày 08/01/2016. Các giáo viên cần nộp lời giới thiệu trước ngày 15/01/2016.

Xem thêm thông tin:

Từ khóa:   · ·