Công ty tư vấn du học, dịch thuật Âu Mỹ - AMEC
YOU ARE HERE:  

Học bổng du học Thái Lan

Học bổng toàn phần của Đại học Kasetsart, Thái Lan dành cho sinh viên ASEAN năm 2016

Kasetsart

Trong 25 năm qua, cơ sở đào tạo Kinh tế tài nguyên nông nghiệp của Đại học Kasetsart là cơ sở duy nhất đưa ra chương trình đào tạo chính qui về Kinh tế nông nghiệp tại Thái Lan. Từ những năm 1960, việc mở rộng nhanh chóng nền giáo dục đại học là nguyên …

Học bổng Thạc sĩ toàn phần 2016 du học tại học viện AIT, Thái Lan

Asian-Institute-of-Technology

AIT là một trong những tổ chức quốc tế hàng đầu trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương cam kết thúc đẩu sự thay đổi công nghệ và phát triển bền vững thông qua giáo dục sau đại học, nghiên cứu và tiếp cận cộng đồng từ hơn 54 năm với số sinh viên hiện …