Công ty tư vấn du học, dịch thuật Âu Mỹ - AMEC
YOU ARE HERE:  

Học bổng du học Ireland

Học bổng của Chính phủ Ireland 2018-2019

Đại Sứ quán Ireland thông báo về Chương trình Học bổng của Chính phủ Ireland niên khóa 2018 – 2019 dành cho các ứng viên Việt Nam, trong khuôn khổ chương trình Chia sẻ Kinh nghiệm Phát triển Ireland – Viêt Nam (IDEAS). Sẽ có tối đa 30 học bổng toàn phần dành cho các …