Học bổng Đại học và Sau Đại Học tại University of Leicester

Du học Anh: Thông tin về chương trình học bổng Đại học và Sau Đại Học tại University of Leicester, 2012, Anh dành cho các ứng viên quốc tế xuất sắc.

Quốc gia: Anh

Ngành: Cơ khí và Công nghệ, Khoa học Xã hội và Truyền thông, Khoa học máy tính, Kinh doanh và quản lý, Luật, Nhân văn, Y tế và sức khỏe
-Chuyên ngành: Hóa học, Khảo cổ học, Khoa học Máy tính, Lịch sử, Ngôn ngữ, Tiếng Anh, Truyền thông, Điện ảnh và Truyền hình

Bậc: Thạc sĩ, Tiến sĩ (PhD), Đại học, Cao đẳng

Lưu ý: Các ngành liên quan trong lĩnh vực Y tế và sức khỏe chỉ được giảng dạy và nghiên cứu tại bậc  Sau Đại Học.

Đơn vị cấp học bổng: University of Leicester

Sơ lược về học bổng:

University of Leicester trao học bổng bán phần dành cho các ứng viên quốc tế xuất sắc đến học bậc Đại học và Sau đại học toàn thời gian tại trường.

Yêu cầu: Học bổng chỉ áp dụng cho các ứng viên đã được chính thức nhận vào học tại University of Leicester.
Ứng viên nên lưu ý học bổng trên chỉ là học bổng bán phần, riêng các ứng viên đã và đang nhận học bổng bán phần từ các nguồn học bổng khác vẫn có thể nộp đơn cho học bổng này.

Nộ hồ sơ trước ngày: Ngày 31 tháng 5 năm 2012 đối với hồ sơ của bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ.
Ngày 30 tháng 4 năm 2012 đối với hồ sơ của bậc Đại học.

Hình thức nộp hồ sơ: Qua đường bưu điện

Xem thêm thông tin tại: http://www2.le.ac.uk/study/international/need-to-know/feesandfunding/scholarships/open

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa:   · · · ·