Công ty tư vấn du học, dịch thuật Âu Mỹ - AMEC
YOU ARE HERE:  

Học bổng Chính phủ Rumani

Học bổng Chính phủ Rumani 2016 – 2017

study in romania

Học bổng chính phủ Romani dành cho các sinh viên nước ngoài ở Romani, 2016-2017.  Các học của của chính phủ Romani đều dành cho các công dân không thuộc khối liên minh EU. Có hơn 85 học bổng dành cho sinh viên đang theo học hoặc đã tốt nghiệp tại Romani. Số tiền trợ …