Học bổng 25% học phí của Đại học Dublin, Ireland cho sinh viên Việt Nam

Trường Cao học Kinh doanh Michael Smurfit thuộc Đại học Dublin (UCD) là một trong những cơ sở đào tạo và nghiên cứu về lĩnh vực kinh doanh hàng đầu Ai Len, với những khóa học MBA chất lượng quốc tế, các chương trình Tiến sĩ hàng đầu thế giới, một loạt các chương trình Thạc sĩ Khoa học dành cho sinh viên thuộc chuyên ngành kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác, cũng như các khóa học dành cho sinh viên thuộc hệ vừa học vừa làm.

dai hoc dublin

Đại học Dublin hân hạnh được trao các học bổng thành tích xuất sắc cho sinh viên Việt Nam. Học bổng được sử dụng để sinh viên có thể tham gia vào các chương trình Thạc sĩ Khoa học toàn thời gian tại trường Cao học Kinh doanh Michael Smurfit.

Thông tin du học liên quan:

Đơn vị cấp học bổng: Đại học Dublin, Ai Len

Đối tượng: Sinh viên Việt Nam có thể nộp hồ sơ học bổng này.

Thời hạn học bổng: Học bổng có giá trị trong toàn bộ thời gian học.

Giá trị học bổng: Học bổng có trị giá 25% học phí.

Yếu tố lựa chọn: Ứng viên được lựa chọn dựa trên thành tích học tập.

Yêu cầu: Ứng viên phải đáp ứng được các tiêu chí sau:

  • Học bổng chỉ dành cho sinh viên tự túc tài chính và đã nhận được lời mời nhập học vô điều kiện hoặc có điều kiện vào chương trình Thạc sĩ của trường Kinh doanh Smurfit, UCD, đồng thời đã hoàn thành việc đăng kí nhập học chính thức vào trường (bao gồm thư giới thiệu, chứng chỉ tiếng Anh, bảng điểm)
  • Học bổng này sẽ không được trao kèm với các học bổng hỗ trợ học phí khác.
  • Ứng viên phải là công dân Việt Nam và hiện đang sinh sống tại Việt Nam.
  • Ứng viên phải tự túc tài chính và được xếp vào nhóm sinh viên quốc tế không thuộc các nước EU nhằm mục đích học phí.

Thời hạn nhận hồ sơ: 15/05/2016

Phương thức nạp đơn: Ứng viên cần phải hoàn thành việc đăng kí nhập học vào trường trước khi nộp hồ sơ cho học bổng này. Đăng kí qua trang web trực tuyến sau: http://www.ucd.ie/registry/admissions/apply.html
Các tài liệu đính kèm hồ sơ đăng kí nhập học bao gồm:

  • Thư giới thiệu
  • Bảng điểm
  • Chứng chỉ tiếng Anh

Sau khi hoàn thành việc đăng kí nhập học, ứng viên có thể tham gia học bổng bằng cách hoàn thành đơn đăng kí học bổng sau đây và gửi về địa chỉ email: [email protected]
Đơn đăng kí học bổng: http://www.smurfitschool.ie/t4cms/Vietnam%20Academic%20Scholarship%202016%20(1)-2.doc

Xem thêm thông tin: http://www.smurfitschool.ie/scholarships/vietnamesemscmeritbasedscholarship/

Từ khóa: