Học bổng 14 800 đô la Úc/ năm học tại Đại học Queensland

Đại học Queensland, nước Úc đang mở đơn chào đón các ứng viên cho chương trình học bổng du học Úc Thạc sĩ ngành Kiến trúc năm 2016. Học bổng có giá trị với các sinh viên quốc tế đã hoàn thành chương trình học bậc Cử nhân và trúng tuyển vào chương trình học Thạc sĩ ngành Kiến trúc tại đại học Queensland. Giá trị học bổng lên tới 14 800 đô la Úc/ năm học. Thời hạn nhận hồ sơ: 30/04/2016.

University-of-Queensland

Đơn vị cấp học bổng: Đại học Queensland, Australia.

Đối tượng nhận học bổng: Sinh viên quốc tế.

Số lượng học bổng: Không rõ.

Thời hạn  học bổng: Không rõ.

Giá trị học bổng: Học bổng có giá trị lên tới 14 800 đô la Úc/năm.

Tiêu chí lựa chọn: Không rõ.

Yêu cầu: Học bổng có giá trị với các sinh viên quốc tế đã hoàn thành chương trình học bậc Cử nhân và trúng tuyển vào chương trình học Thạc sĩ tại đại học Queensland.

Chú ý: Ứng viên phải được coi là sinh viên quốc tế tại Australia. Sinh viên cư trú lâu dài tại Úc và công dân Úc không đủ điều kiện để dự tuyển học bổng này.

Thời hạn nhận hồ sơ: 30/04/2016.

Phương thức nạp đơn: Ứng viên có thể nộp đơn qua bưu điện hoặc điện tử. Để đủ tư cách ứng tuyển, thí sinh phải là sinh viên quốc tế mới trúng tuyển vào chương trình học bâc thạc sĩ và có thể học tại Úc với visa học sinh.

Bước 1: Gửi đơn xét tuyển chính thức của đại học Queensland (đơn dành cho sinh viên quốc tế) đến Văn phòng quốc tế.

Bước 2: Nhận số ID sinh viên của đại học Queensland.

Bước 3: Hoàn thành khóa học Kỹ thuật, Kiến trúc và Công nghệ thông tin.

Tải mẫu đơn tại: http://scholarships.uq.edu.au/system/storage/serve/7632/Master of Architecture International.doc
Địa chỉ gửi đơn:
Brisbane Qld 4072
AUSTRALIA
[email protected]

Xem thêm thông tin: http://scholarships.uq.edu.au/scholarship/international-fee-waiver-scholarship-master-of-architecture

Từ khóa:   ·