Giấc mơ Thế giới Khoa học: Cần Vứt bỏ vật chất để tìm một lý thuyết của Tất cả mọi thứ

dấu ấn của khoa học là sẵn sàng để loại bỏ các lý thuyết lỗi thời khi một mô hình tốt hơn, giải thích nhiều hơn nữa đến cùng. Nhưng ngày nay, khoa học thực hành nguyên tắc này chỉ trong mô hình của vật chất. Thuật ngữ này có nghĩa là một mô hình của vũ trụ dựa trên giả định rằng vật chất trước khi tâm trí, vũ trụ và tất cả các sinh vật sống là gì, mà là các hạt chuyển động, và rằng thế giới chúng ta thấy, từ những lời khuyên của các ngón tay của chúng tôi xa nhất thiên hà, tồn tại độc lập của tâm trí và hoạt động ngoài tầm kiểm soát của nó

mô hình vật chất này mang lại cho chúng ta lý thuyết Big Bang, vật chất tối, năng lượng tối, vật chất khử, và tìm kiếm cho hạt “Thiên Chúa” trong nguyên tử Smashers và nguồn gốc sự sống trong ống nghiệm

.

các nhà khoa học hiện đại sử dụng mô hình của vật chất bởi vì họ tin rằng nó là cần thiết để thực hành khoa học. Ví dụ, trong một bài viết kinh điển về vật lý lượng tử, được hưởng, “Mô tả thực tế vật lý cơ học lượng tử có thể được coi là hoàn thành?” các tác giả, Albert Einstein, Boris Podolsky, và Nathan Rosen, viết, “Bất kỳ xem xét nghiêm túc của một lý thuyết vật lý phải đưa vào tài khoản sự phân biệt giữa thực tại khách quan, độc lập của bất kỳ lý thuyết, và các khái niệm vật lý lý thuyết hoạt động “.

cuối Ernst Mayr, một trong những nhà sinh vật học hàng đầu của lịch sử, thể hiện chủ đề theo cách này:

” Mặc dù sự cởi mở của khoa học thực tế và giả thuyết mới, nó phải được cho biết hầu như tất cả các nhà khoa học, phần nào giống như nhà thần học mang lại một tập hợp của những gì chúng ta gọi là “đầu tiên nguyên tắc” với họ để nghiên cứu về thế giới tự nhiên. Một trong những giả định hiển nhiên là có thực sự độc lập nhận thức của con người trên thế giới này có thể được gọi là. nguyên tắc khách quan (như trái ngược với tính chủ quan) hoặc thông thường hiện thực. Điều này không có nghĩa là các nhà khoa học cá nhân “khách quan” hoặc thậm chí khách quan giữa con người là có thể có trong bất kỳ ý nghĩa tuyệt đối. Những gì nó có nghĩa là một thế giới khách quan Hầu hết các nhà khoa học, mặc dù không phải tất cả, tin vào tiên đề này. “

Mặc dù các mô hình mục tiêu thế giới là một quan điểm phổ biến tồn tại bên ngoài ảnh hưởng của nhận thức chủ quan – kể từ khi tất cả mọi người muốn có là một”. thế giới thực sự độc lập của nhận thức con người “- nó bị từ một lỗ hổng đáng chú ý: không có ai đã từng thấy nó là đúng hoặc cần thiết. Thật vậy, không có ai đã cho thấy rằng khoa học không thể được thực hành trong một mô hình khái niệm khác nhau. Nếu có một ý phê phán các nhà khoa học hiện đại xứng đáng là họ đã thuyết phục công chúng rộng lớn mà chỉ có trong mô hình vật chất là thực hành của khoa học có thể sử dụng bất kỳ phương pháp tiếp cận khác, họ thông báo, veers ra khỏi đường vào tín điều tôn giáo không khoa học và độ tuổi mới phỉnh gạt

.

Một nhược điểm của mô hình vật chất là nó đã buộc khoa học hiện đại xuống một loạt các đường phố chết như nó cố gắng để mô tả một cách lý thuyết hoàn chỉnh của vũ trụ trong khi đang được xích bằng cách riêng của mình mô hình. Đây là một danh sách ngắn của khoa học vật liệu conundrums giờ phải đối mặt với:

nguồn gốc của vật chất và năng lượng đã bùng nổ trong vụ nổ Big Bang
Cơ chế lạm phát
Nguồn gốc của các quy luật tự nhiên
Nhân vật và sự tồn tại của vật chất tối và năng lượng tối
Khó khăn trong việc hòa giải nhị nguyên / sóng hạt của vật lý lượng tử với thực tế khách quan
Không tương thích giữa vật lý lượng tử và trọng lực
Nguồn gốc của cuộc sống và phân tử DNA
Nguồn gốc của ý thức
Cách thức mà pháp luật của tự nhiên xuất hiện điều chỉnh chỉ để cuộc sống có thể tồn tại

​​Mặc dù có những quandaries sâu, các nhà lý thuyết hiện đại cung cấp cho không có tư tưởng ý niệm rằng nguồn gốc của vấn đề có thể không có sự hiểu biết không đầy đủ của họ về một loại vật liệu tâm độc lập. thế giới, mà là mô hình của vật chất

.

, các nhà khoa học có sẵn sàng để thử một mô hình mới của vũ trụ nếu nó giải thích nhiều hơn nhưng làm cho họ loại bỏ nhiều vật chất dựa trên lý thuyết của họ? Hoặc, các nhà khoa học hiện đại để gắn bó với mô hình của vật chất mà họ muốn thực hành khoa học ở trong này an ủi – nhưng cuối cùng giả? Mô hình hơn là cố gắng một cái gì đó khác nhau mà cuối cùng có thể giải thích nhiều hơn và dẫn đến một khuôn khổ lý thuyết tốt hơn

Giả sử chúng tôi có quan điểm rằng vấn đề nổi lên từ tâm chứ không phải là cách khác xung quanh? Nếu điều này quan điểm thay thế là trong thực tế thực sự, chúng ta nên bỏ qua thế giới làm cho-up và đi vào thực hành khoa học chỉ có trong các mô hình vật, hoặc nên chúng tôi ít nhất là xác định cho dù khoa học có thể được thực hành trong này thế giới tâm-tạo ra giấc mơ, và nhìn thấy nơi dẫn chúng ta

Khoa học là gì?

Khoa học thường được định nghĩa là “bất kỳ hệ thống kiến ​​thức là có liên quan với thế giới vật chất và hiện tượng của nó và đòi hỏi phải quan sát khách quan và thử nghiệm hệ thống nói chung, là một khoa học liên quan đến việc “theo đuổi kiến ​​thức bao gồm những sự thật nói chung hoặc các hoạt động của các định luật cơ bản.” khoa học thực nghiệm,

“tìm kiếm để khám phá, mô tả, giải thích , và dự đoán xuất hiện trong thế giới chúng ta đang sống. [Khoa học] báo cáo, do đó, phải được kiểm tra đối với các sự kiện của kinh nghiệm của chúng tôi, và họ có thể chấp nhận được nếu chúng được hỗ trợ bởi bằng chứng thực nghiệm. Thu được bằng chứng như vậy trong nhiều cách khác nhau: bằng cách thử nghiệm, bởi các quan sát có hệ thống, bằng cách phỏng vấn, khảo sát, thử nghiệm lâm sàng hoặc tâm lý, bằng cách kiểm tra cẩn thận các tài liệu, chữ viết, tiền kim loại, di tích khảo cổ, và … “

<. p> Một tính năng của khoa học là tìm cách cung cấp giải thích tự nhiên cho các hiện tượng vật lý, như trái ngược với lời giải thích siêu nhiên, vô lượng, kiểm chứng được, hoặc chưa được kiểm chứng. Tính năng này giúp giải thích lý do tại sao các nhà khoa học thường thích Darwin trên Genesis cho kế toán cho sự đa dạng các hình thức của cuộc sống trình bày trên Trái đất. Darwin cung cấp một lời giải thích kiểm chứng bằng cách quan sát, Genesis chỉ đơn giản nói rằng Thiên Chúa đã làm nó, mà không cần giải thích làm thế nào chúng tôi sẽ, chúng tôi sẽ không cần phải loại bỏ bất kỳ các tính năng này của khoa học nếu chúng ta thay đổi một tâm trí tạo ra giấc mơ mô hình vũ trụ

.

Tại sao Assumption thế giới độc lập là False

Có một số vấn đề quan trọng với giả định nghĩa vật chất của một thế giới tâm trí độc lập. Nhưng trong khi Các nhà khoa học hiện đại cho thấy không do dự đặt câu hỏi trong các lý thuyết và ý tưởng đóng khung trong các mô hình vật chất (chẳng hạn như lý thuyết dây, đa vũ trụ, hoặc giải thích nhiều thế giới của vật lý lượng tử), họ không bao giờ một lần đặt câu hỏi giả định cơ bản của mô hình vật chất của mình. là lỗi nghiêm trọng của khoa học hiện đại

Các mô hình về vật chất là không hợp lý vì ba lý do cơ bản:

Trước tiên, lịch sử triết học dạy chúng ta một thực tế ngưỡng về tâm thức mà hầu hết mọi người, hoặc bỏ qua hoặc chưa bao giờ nghĩ về thực tế này là tâm là chỉ có khả năng hiểu biết về chính nó theo các nguyên lý hình ảnh khoa học hiện đại của hình thức cuối cùng (giả định) thế giới bên ngoài trong tâm trí. kể từ khi chúng tôi chỉ có thể biết được tâm trí, chúng ta phải giả định rằng một thế giới độc lập tồn tại bên ngoài của tâm trí là nguyên nhân của những ý tưởng tinh thần và hình ảnh hình thành trong tâm trí, xem Một số câu hỏi này như một vấn đề của sự tỉnh táo: làm thế nào có thể một người nào đó thực sự câu hỏi liệu một thế giới bên ngoài não tồn tại Nhưng này khung của câu hỏi mis-nêu vấn đề: Chúng tôi không có thể có thể kể các sự khác biệt nếu tâm, thay vì thụ động nhận được hình ảnh của 1 thế giới bên ngoài như máy tính bảng trống của Locke nổi tiếng, tích cực dự án của thế giới bên ngoài như một lớn , bộ phim chiếu 3-D

câu hỏi cụ thể này – tâm có thể biết bất cứ điều gì khác hơn chính nó – là chủ đề của một trong các cuộc tranh luận triết học vĩ đại của mọi thời đại, bắt đầu với người Anh John Locke nhà kinh nghiệm luận và kết thúc với siêu hình học của David Hume, Immanuel Kant, GWF Hegel, Johann Gottlieb Fichte, Schelling Friedrich WJ, và những người khác. Mặc dù cuộc điều tra phân tích đã kết thúc với hầu như tất cả những nhà tư tưởng kết luận rằng tâm chỉ có thể biết chính nó, dự án đã kết thúc với một trong hai thuyết duy ngã (thế giới là tất cả trong đầu của tôi) hoặc một số hình thức của chủ nghĩa thần bí chủ nghĩa lý tưởng là không thể giải quyết vấn đề của nhiều người nằm mơ: nếu thế giới là một giấc mơ, sau đó mỗi chúng ta sống trong thế giới giấc mơ của riêng của chúng tôi Nếu thế giới quan khoa học toàn bộ của chúng tôi được dựa trên hiểu biết về một thế giới tinh thần độc lập, khi nó cũng là đúng sự thật, chúng ta có thể không có trong thực tế, biết rằng thế giới, sau đó nên không nhà khoa học ít nhất là triển lãm khiêm tốn hơn một chút khi phát âm các phiên bản mới nhất của họ Nếu quả thật vậy, nó là unalterably sự thật rằng tâm chỉ có thể biết chính nó, sau đó chúng ta có thể muốn phát triển một khoa học – một hệ thống phương pháp của tư tưởng – “lý thuyết của tất cả mọi thứ?” chấp nhận nguyên tắc này như được đưa ra j

Lý do thứ hai, chúng ta nên nghi ngờ vật chất là một vấn đề cảm giác thông thường và dẫn đến nhiều người để tin vào một sức mạnh siêu nhiên: tất cả những điều này cho là “tâm” công cụ độc lập đến từ câu hỏi rất cơ bản là nhất? trực tiếp trình bày trong phiên bản các Bang Big lý thuyết, vật chất của 1 câu chuyện tạo ra. Theo lý thuyết cho rằng, những gì chúng tôi bây giờ cảm nhận được là vũ trụ của các ngôi sao bắt đầu trong 1 vụ nổ bốc lửa của vấn đề, không gian, và thời gian khoảng 14 tỷ năm trước đây. tài khoản cho các nghìn tỷ khi hàng nghìn tỷ ngôi sao trên bầu trời, các nhà khoa học cho rằng cùng một lúc tất cả các vấn đề này đã được ngưng tụ thành một hạt giống nguyên thủy, cũng được biết đến như là một điểm kỳ dị “. “Hỏi nơi tất cả những thứ mà làm cho vũ trụ đến từ tương tự như yêu cầu hạt giống nguyên thủy đến từ kể từ khi cả hai có chứa cùng một lượng vật chất và năng lượng

các nhà khoa học Vật liệu đã làm một công việc ấn tượng tránh điểm yếu này quan trọng đối với nền tảng của doanh nghiệp khoa học Khi đẩy, một số nhà khoa học nói về “lượng tử biến động” – “năng lượng chân không” – nhưng những lý thuyết mình cũng giả định một số loại lĩnh vực năng lượng, và nhiều khả năng 1 quan sát tâm Một số nhà khoa học, chẳng hạn như vật lý đoạt giải Nobel, Leon Lederman, thẳng thắn về chủ đề này:

“Một câu chuyện một cách hợp lý bắt đầu ngay từ đầu. Nhưng câu chuyện này là về vũ trụ, và tiếc là không có dữ liệu cho các tất cả Rất. Không, không. Chúng tôi không biết bất cứ điều gì về vũ trụ cho đến khi nó đạt đến tuổi trưởng thành của một phần tỷ của một phần nghìn tỷ của một giây, có nghĩa là, một số thời gian rất ngắn sau khi tạo ra trong vụ nổ Big Bang. Khi bạn đọc hoặc nghe thấy bất cứ điều gì giáp sự ra đời của vũ trụ, một người nào đó làm cho nó. Chúng tôi là trong lĩnh vực triết học. Chỉ có Thiên Chúa biết những gì đã xảy ra tại các tất cả Rất “

với lời giải thích hợp lý đáng tin cậy, đủ quan trọng để trang trí các tầng trời mọc từ khoảng không tối là [.] Không có nhiệm vụ đơn giản, và đủ gần để không thể trong thực tế là không thể Và một lần nữa, các nhà khoa học vật liệu không có giải thích như thế nào phép lạ này xảy ra nên tạo ra sự khiêm tốn trên một phần của họ hơn nó có

Lý do thứ ba để nghi ngờ nghiêm túc các giả định thế giới độc lập khoa học vật liệu liên quan đến pháp luật của thiên nhiên thế giới vật chất, như chúng ta biết, theo pháp luật chính xác và có thể dự đoán trước được, chẳng hạn như trọng lực, các định luật chuyển động, điện, khí, và hóa học, describable trong ngôn ngữ của toán học, liên tục và thường xuyên. Tuy nhiên, khi khoa học ngắt kết nối tâm từ vấn đề, tâm thức này, lực lượng chỉ thông minh trong vũ trụ mà chúng ta có kiến ​​thức trực tiếp, cho có thể quan trọng không có sự giúp đỡ trong việc sắp xếp vào các quy luật tự nhiên tìm kiếm nguồn của pháp luật. bản chất hoặc nguồn gốc của sự kiên định của toán học – vẫn là một trong những thách thức lớn nhất của khoa học

Assumption thế giới độc lập dẫn các nhà khoa học Astray

Nó có thể được nhìn thấy. rằng nhiều kết quả khoa học của lý thuyết hơn kỳ lạ từ sự tuân thủ của nó 1 quan niệm vật chất của thực tại. Nó là như bất kỳ xoắn hoặc sự nhăn mặt một lý thuyết là cho phép miễn là nó được đóng khung trong các khoa học vật liệu thế giới quan. thực hành này chỉ đơn giản là perpetuates 1 lỗi cơ bản

Trong một số lý thuyết, chẳng hạn như lý thuyết Big Bang, các nhà khoa học vật liệu chỉ đơn giản là giả định số tiền cần thiết (gần như vô hạn) của vật chất và năng lượng để điền vào lý thuyết Tuy nhiên, các giả thuyết khác cho thấy làm thế nào các nhà khoa học gặp phải nhiều. câu đố lớp khi, sau khi đã thực hiện các giả định thế giới độc lập, sau đó sử dụng nó để giải thích hiện tượng khác Ví dụ, một kết quả của mô hình Big Bang tiêu chuẩn là các nhà khoa học có không có lời giải thích đáng tin cậy – không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên đơn giản – cho lý do tại sao Big Bang cực kỳ hỗn loạn dẫn đến một vũ trụ mà là gần như hoàn toàn bằng phẳng, cụ thể là một vũ trụ mà trong đó lực đẩy từ vụ nổ Big Bang chính xác hủy bỏ ra lực hấp dẫn của các mảnh vỡ sao nổ (“vấn đề bằng phẳng”) cũng không tiêu chuẩn. Big Bang mô hình giải thích lý do tại sao những khu vực riêng biệt bao la của không gian bên ngoài có chính xác cùng một nhiệt độ, khi không có phương tiện vật lý cho các khu vực riêng biệt để có thể chia sẻ thông tin (các “vấn đề chân trời.”) Thay vì xem hai vấn đề quan trọng trong lý thuyết của họ. bắt nguồn từ các giả định thế giới độc lập không cần thiết, các nhà khoa học vật liệu sử dụng chúng như là lý do để đưa ra những lý thuyết phức tạp hơn đòi hỏi phải giả định ad-hoc

Vì vậy, giải pháp cho các vấn đề quan trọng trong mô hình Big Bang tiêu chuẩn các lý thuyết lạm phát Big Bang Với sửa đổi này thuận tiện, vũ trụ chỉ để xảy ra lạm phát bởi một yếu tố của 10E51 (số 10 với 51 số không sau khi nó) 10E-36 giây – và sau đó dừng lại để theo dõi việc mở rộng bình thường của vũ trụ dự đoán bởi vụ nổ Big Bang mở rộng tự nhiên này xảy ra trong một thời gian ngắn không tưởng tượng nổi – một phần tỷ của thời gian cần ánh sáng để vượt qua khoảng cách của một hạt nhân nguyên tử lạm phát cho phép các nhà khoa học để duy trì mô hình vật bằng cách sử dụng một cách hoang dại đầu cơ, khái niệm quảng cáo đặc biệt là giải pháp cho các vấn đề về độ phẳng và đường chân trời

Tất nhiên nếu các nhà khoa học không làm cho các giả định thế giới độc lập ở nơi đầu tiên họ sẽ không có nhu cầu làm cho vấn đề tồi tệ hơn bằng cách đầu cơ tự do mô hình vũ trụ lạm phát

Một tính năng đáng chú ý của thiên nhiên là luật pháp của mình xuất hiện tinh chỉnh chỉ để cuộc sống có thể tồn tại quan sát này, được gọi chung là nguyên tắc anthropic, mạnh mẽ cho thấy rằng “một cái gì đó đang xảy ra: “các nhà khoa học sâu hơn đi sâu vào các hằng số cơ bản của thế giới vật lý, nó xuất hiện như thể một số lực lượng quay quay số đến các thiết lập chính xác chỉ để cuộc sống có thể tồn tại

Để thoát khỏi các âm bội thần bí của anthropic nguyên tắc, một số nhà khoa học (đáng chú ý nhất là Stephen Hawking và Leonard Mlodinow trong cuốn sách của họ, thiết kế của Grand) có lý thuyết tiên tiến trong đó dự đoán rằng lạm phát gây ra không chỉ một mà 10E500 vũ trụ mùa xuân từ khoảng trống. (, khóa học, cho đến nay chúng tôi đã tìm thấy công ty bằng chứng chỉ là một trong những vũ trụ, mà có vẻ là đủ) một trong những vũ trụ nhiều., các tác giả giải thích, các định luật của tự nhiên đã hóa ra chỉ để cuộc sống có thể tồn tại, một lần nữa, nếu một vũ trụ chúng ta thấy là trong thực tế tâm trí tạo ra, chúng tôi sẽ không có nhu cầu để định đề sự tồn tại của 10E500 những người khác để giải thích phù hợp kỳ lạ giữa con người và vũ trụ

Một ví dụ khác về cách thức các giả định độc lập trên thế giới tạo ra không kể xiết. khó khăn cho các lý thuyết khoa học vật liệu đến từ các lĩnh vực sinh học và liên quan đến nguồn gốc sự sống. Sau khi bị ngắt kết nối tâm từ vấn đề trong lý thuyết của họ, các nhà khoa học vật liệu còn lại để suy đoán như thế nào mindless dư lượng từ vụ nổ Big Bang sắp xếp vào các hoạt động phức tạp của tế bào sống, bao gồm các mã của phân tử DNA

Theo dao cạo của Occam, ít giả định trong một lý thuyết tốt hơn lý thuyết Sẽ không phải sau đó một lý thuyết giải thích thế giới mà không làm cho các giả định thế giới độc lập là một lý thuyết tốt hơn mà không làm cho các giả định

Khoa học

được coi là tìm kiếm tình cảm tách ra cho sự thật. Nếu một lý thuyết tốt hơn đến cùng mà quản lý để giải thích các hiện tượng vật lý của thế giới mà không có giả định thế giới độc lập của khoa học vật liệu , sẽ không được lý thuyết này ít nhất xứng đáng một cái nhìn Nói cách khác nhau, nếu giả định siêu hình của khoa học vật liệu là không đúng sự thật, nó sẽ là cần thiết để làm việc lại nhiều lý thuyết của nó, nhưng nó sẽ không loại trừ lĩnh vực khoa học. nó sẽ định hướng lại khoa học theo một cơ sở mạnh mẽ hơn, trong khi cũng tham gia vào lĩnh vực khoa học với triết lý và tôn giáo.

Vật liệu khoa học cũng giống như bức chân dung một nghệ sĩ, rất chậm siêng năng nhấn mạnh rằng mô hình của ông vẫn hoàn toàn vẫn còn trong suốt các phiên họp dài, nắm bắt thời điểm này, các nghệ sĩ, giống như khoa học vật liệu, phải giả định mô hình độc lập với sức mạnh sáng tạo của người nghệ sĩ, ông được vẽ 1 con số của thế giới tự nhiên; cố định, tự-duy trì;. độc lập Trong cùng một cách , các nhà khoa học làm thành khách quan thế giới vật lý bởi vì họ tin rằng làm như vậy là cần thiết để nghiên cứu nó.

Tóm lại, các nhà khoa học vật liệu giả định độc lập và khách quan của thế giới tự nhiên (ví dụ, ngôi sao, hành tinh, cơ thể sống) để nghiên cứu thành phần, các phong trào của nó, và lịch sử, và kết quả thử nghiệm của họ thực sự cho thấy tính chất không thay đổi của thế giới vật lý

Khoa học Vẫn giữ nguyên phương pháp tiếp cận tốt nhất cho Tìm kiếm sự thật trong một thế giới Mind-được tạo ra.

Tuy nhiên, cả hai yếu tố của kiến ​​thức khoa học vẫn diễn ra nếu nguồn của thế giới bên ngoài là tâm thống nhất như trái ngược với một số người, năng lượng tạo ra bí ẩn lực lượng bên ngoài (bất cứ điều gì gây ra vụ nổ Big Bang mỗi sáng tạo Các nhà khoa học lý thuyết của khoa học vật liệu) vẫn có thể giả định sự tồn tại độc lập của các đối tượng bên ngoài để nghiên cứu chúng vẫn có thể tính toán đều đặn của quỹ đạo hành tinh, đạn rơi, thiên hà xoắn ốc, điện lực, áp lực khí, các phản ứng hóa học, cơ học lượng tử và hầu như tất cả lực lượng vật chất khác hoặc quá trình cuộc sống Nhưng cuối cùng hình ảnh họ vẽ một chân dung thay đổi chỉ đơn giản là quan điểm của chúng tôi và chiều sâu của sự hiểu biết của chúng ta

Tất nhiên, xem. thế giới như là một giấc mơ hay tâm trí tạo ra sẽ làm thay đổi lý thuyết của khoa học hiện đại nhưng nó sẽ không thay đổi mục đích cơ bản của khoa học mà là để mô tả các hoạt động của thế giới vật lý theo lý thuyết mạch lạc. Cuối cùng, giải thích về sự tồn tại và đều đặn dẫn đầu thế giới bên ngoài trong tâm trí như là nguyên nhân cuối cùng, nhưng nó không thay đổi nhiệm vụ cơ bản của danh mục các qui luật của tự nhiên

Khoa học trong một giấc mơ

Nếu vũ trụ chúng ta đang sống thực sự là một giấc mơ, sau đó có là không có nghi ngờ rằng một số lý thuyết của khoa học hiện đại sẽ cần phải được đảo ngược, và những người khác đại tu, trong khi một số vẫn không thay đổi.

Trong số các lý thuyết phải được đảo ngược hoàn toàn là những người đối phó với những gì có thể được gọi là bán quá trình sáng tạo, chẳng hạn như lý thuyết Big Bang (bao gồm cả lý thuyết lạm phát), hình thành thiên hà, vật chất tối và năng lượng tối. Tại sao mỗi người trong số các giả thuyết này sẽ cần phải được lật ngược hoàn toàn có thể tự giải thích

-.

Ví dụ, Big Bang sẽ là sai lầm bởi vì vũ trụ của các ngôi sao sẽ không có nguồn gốc từ một lực lượng tinh thần độc lập, nhưng như là một phóng chiếu của tâm. Theo đó, khoa học sẽ có không cần để nghỉ mát với các lý thuyết căn bản lạm phát Bang Big trong thứ tự vào tài khoản cho các vũ trụ hiện nay của các ngôi sao. Lưu ý ở đây, bằng cách này, mà khoa học không không kết thúc bằng cách chỉ đơn giản nói rằng “cũng nó là tất cả trong tâm trí, vì vậy những người quan tâm về bất cứ điều gì khác “Thay vào đó, chúng tôi nhìn vào các ngôi sao và tự hỏi làm thế nào sắp xếp đặc biệt này xuất hiện trong các hình thức nó đã làm: tại sao Tâm tạo ra vũ trụ này cụ thể, chứ không phải là một số khác

vấn đề

Dark khác lý thuyết đặc biệt, cũng đi theo bên đường Vật chất tối là một giả định tiện ích được sử dụng vào tài khoản cho việc thiếu quan sát thấy khối lượng hấp dẫn cần thiết để giữ các thiên hà – và do đó vũ trụ cùng Năng lượng tối, một lực lượng không quan sát được, sẽ. cũng có thể không cần thiết này lực lượng bí ẩn đã được trình bày như là 1 phương tiện để chiếm cho việc mở rộng tăng tốc quan sát của vũ trụ.. Vấn đề với năng lượng tối, giống như vật chất tối, là các nhà khoa học không thể quan sát 1 nguồn vật chất cho lực đẩy. Nhưng một lần nữa, nếu vũ trụ là tâm tạo ra, thực tế là các thiên hà xa lạ xuất hiện để được trôi đi ở một tốc độ nhanh có thể cho thấy, trong số những thứ khác, tâm ở trong trạng thái liên tục tạo ra, hoặc trong thực tế không có gì cả

điểm ở đây, nó phải được nhớ, được không (chưa) để chứng minh rằng trong thực tế thế giới là một giấc mơ, nhưng để loại bỏ bất kỳ kháng chiến chống “lý thuyết giấc mơ” dựa trên sự sợ hãi rằng khoa học có thể không còn được thực hành Không có điều đó xảy ra. Thay vào đó, xem thế giới như là một giấc mơ chỉ đơn giản là loại bỏ nhiều các giả định không cần thiết của khoa học hiện đại đồng thời không với các lý thuyết kỳ lạ nhất

Ngoài việc loại bỏ vật chất của đầu-của- thế giới-lý thuyết, lý thuyết giấc mơ, loại bỏ vật chất của kết thúc các lý thuyết thế giới Những lý thuyết này được dựa khi mặt trời chạy ra nhiên liệu và chết., các vũ trụ đảo ngược mở rộng và retracting vào một Vụ co lớn, hoặc lý thuyết một số khác mô phỏng sau khi 1 máy lão hóa, nếu thế giới được thay vì quan tâm, tạo ra, các “ra-của-nhiên liệu” kịch bản là không còn hợp lệ bởi vì các CN và các sao khác trên bầu trời được cuối cùng được thúc đẩy bởi mong muốn của tâm để sống và ước mơ, không phải bởi số lượng của hydro trong lõi của ngôi sao

khoa học y tế là một lĩnh vực khoa học vật liệu sẽ phải trải qua thay đổi đáng kể nếu thế giới hóa ra là một giấc mơ. Điều này chúng ta nên vui mừng hơn. Như đã nói, giả định cơ bản của khoa học vật liệu là thế giới vật chất tồn tại bên ngoài của tâm trí và hoạt động ngoài tầm kiểm soát này cho là thế giới vật lý độc lập bao gồm các cơ thể con người. Như hầu hết chúng ta biết, y tế, khoa học, trái với khá nhiều bằng chứng, giả định rằng cơ thể con người hoạt động theo cách riêng của mình và không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ suy nghĩ tích cực hoặc tiêu cực trong tâm trí này là lý do tại sao khoa học cho chúng ta biết rằng không có vấn đề bao nhiêu chúng tôi tin rằng nếu không, chúng ta sẽ bị tiêu diệt nếp nhăn và chết; và, Tất nhiên, nếu cơ thể con người là một máy tính độc lập của tâm, suy nghĩ này có thể là đúng

Tuy nhiên, nếu thế giới là một giấc mơ, sau đó toàn bộ vật lý thế giới, bao gồm cả cơ thể con người, sẽ là một chiếu của tâm, và do đó kiểm soát cuối cùng bởi tâm trí thực tế đơn giản này sẽ giải thích các hoạt động của các giả dược “mạnh mẽ”, và lịch sử lâu dài – mặc dù chủ yếu là giai thoại. như thế nào mạnh mẽ niềm tin lành

Bây giờ ở điểm này, 1 sẽ cần để đặt câu hỏi tại sao 1 nhà khoa học vật liệu, và cho rằng bất cứ ai có vấn đề, sẽ ít nhất là không xem xét sự thật của lý thuyết giấc mơ. Giống như Pascal của nổi tiếng cược rằng đó là tin vào Thiên Chúa hơn là không, chỉ trong một trường hợp thực sự tồn tại, để người ta có thể muốn đặt một con chip vào không gian được đánh dấu “giấc mơ lý thuyết” chỉ trong trường hợp thế giới thực sự là một giấc mơ. Sau khi suy nghĩ thêm, thậm chí có thể là khôn ngoan hơn để đi “tất cả trong” giấc mơ lý thuyết , là những phần thưởng rất có thể chỉ được giới hạn bởi trí tưởng tượng

Vì vậy, khoa học có thể thực sự vẫn được thực hành nếu thế giới thực sự là một giấc mơ. Vì vậy, nếu lý do chính có lẽ không nói ra, bạn đã từ chối nghĩ rằng thế giới này có thể là một giấc mơ là bởi vì khoa học sẽ không còn tồn tại, sau đó xem xét lại một số là cần thiết để xây dựng một thế giới quan khi siêu hình học chính xác và sau đó thực hiện khoa học, chứ không phải là giả định có vẻ tốt hơn người ta phải tin vào một thế giới có sai sót. mô hình như giá để thực hiện một, hợp lý, có hệ thống, nghiên cứu khách quan của thế giới.