Đào tạo Từ xa – Tìm hiểu kỹ thuật kiểm soát

Điều

sas_johnspenserausb

học tập

Khoảng cách thực tế đã trở thành có thể cho bất cứ ai có một kết nối máy tính và internet. Ngày càng có nhiều người đang truy cập vào học tập từ xa thông tin điện outreaching xa của Internet. Người dân ở vùng sâu vùng xa có cơ hội để có được nhờ chất lượng giáo dục internet

học tập điện tử bắt đầu trong năm 1995. Học tập điện tử dùng để học hỏi sự trợ giúp của internet và các tiện ích của nó. Học tập điện tử được chia vào học tập điện tử và máy tính hỗ trợ học tập dựa trên

Giáo viên và giảng viên cũng đánh giá cao sự tiện lợi của việc học từ xa. Mặc dù họ có thể có hàng ngàn sinh viên để giáo dục, họ chỉ cần lo lắng về vài trăm thực sự trong phòng bài giảng của mình để gây dựng cá nhân. Những người về các chương trình từ xa để thấy rằng trên của

của họ

Các văn bằng đầu tiên trong việc học từ xa được đưa ra sau khi Đại học London đã được thành lập vào năm 1858. Họ đến với chương trình bên ngoài trường cao đẳng cùng năm đó, dẫn đến tăng sự bảo trợ của cùng một hệ thống các trường đại học khác nhau mà nổi lên. Những gì là bất ngờ là có bao nhiêu độ và các tổ chức như vậy ngày hôm nay tồn tại, nhưng là hoàn toàn hư cấu

Mặc dù tất cả các công nghệ thế giới đã nhìn thấy., Đài phát thanh vẫn còn là một phương tiện rất hữu hiệu để truyền tải các bài giảng cho sinh viên trong học tập từ xa. Điều này đặc biệt đúng ở các nước thế giới thứ ba. Bởi vì tầm với của môi trường này, nhiều trường học vẫn còn tìm thấy nó áp dụng cho giảng dạy, và bởi vì nó không chi phí quá nhiều, nhiều người coi nó giá cả phải chăng

Nhiều giáo viên và giảng viên cố gắng để kiểm soát kiểm tra gian lận và các kỳ thi. một số cách khác nhau. Đôi khi họ sử dụng một số phần mềm trang web hạn chế cho các câu hỏi của họ, và thời gian họ yêu cầu học sinh gặp nhau tại một điểm để ai đó có thể giám thị sinh viên. Các quy tắc cứng nhắc, và hậu quả của việc không thực hiện theo quy định là nghiêm trọng.

Video conferencing

đề cập đến việc phổ biến nghe nhìn của các thông tin giáo dục. Với hội nghị truyền hình, học sinh của giáo dục từ xa dài cả hai có thể nhìn thấy và nghe người hướng dẫn. Hội nghị truyền hình có thể được bắt đầu với một máy tính và webcam.

WebEx là một thời gian trung bình tương ứng. Giống như hội nghị truyền hình, nó cho phép giao tiếp âm thanh và hình ảnh giữa hai đầu, mà làm cho nó vô giá cho giáo dục từ xa, giáo sư và học sinh như nhau. Đây cũng là đắt tiền, mặc dù, điều đó có nghĩa rằng không phải tất cả mọi người có thể đủ khả năng để có nó. Như vậy, việc sử dụng của nó là vừa phải.