Công ty tư vấn du học, dịch thuật Âu Mỹ - AMEC
YOU ARE HERE:  

dai hoc Duc

Trường Đại Học hàng đầu khi du học Đức

Technische-Uni-Ilmenau

Tới năm 2013, số lượng sinh viên du học tại Đức tăng đáng kể. Từ năm 2000 đến 2011, số lượng sinh viên nước ngoài ở Đức đã tăng từ 175.000 đến 250.000, giúp cho nước Đức trở thành quốc gia xếp thứ tư trên thế giới về thu hút sinh viên (sau Mỹ, Anh

Du học Đức với trường đại học Bayreuth

Trường đại học Bayreuth

I.   Giới thiệu chung về đại học Bayreuth
Đại học Bayreuth được thành lập vào năm 1975  tại thành phố Bayreuth, CHLB Đức. Ban đầu đây là một trường đại học tập trung hợp tác quốc tế và các chương trình …