Công ty tư vấn du học, dịch thuật Âu Mỹ - AMEC
YOU ARE HERE:  

Đại học Dublin

Học bổng 25% học phí của Đại học Dublin, Ireland cho sinh viên Việt Nam

dai hoc dublin

Trường Cao học Kinh doanh Michael Smurfit thuộc Đại học Dublin (UCD) là một trong những cơ sở đào tạo và nghiên cứu về lĩnh vực kinh doanh hàng đầu Ai Len, với những khóa học MBA chất lượng quốc tế, các chương trình Tiến sĩ hàng đầu thế giới, một loạt các chương trình Thạc sĩ …