Công ty tư vấn du học, dịch thuật Âu Mỹ - AMEC
YOU ARE HERE:  

đại học các ngành liên quan đến nghiên cứu

Du học Đức với trường đại học Bayreuth

Trường đại học Bayreuth

I.   Giới thiệu chung về đại học Bayreuth
Đại học Bayreuth được thành lập vào năm 1975  tại thành phố Bayreuth, CHLB Đức. Ban đầu đây là một trường đại học tập trung hợp tác quốc tế và các chương trình …