Công nghệ tiến bộ trong học tập trực tuyến

học tập

trực tuyến là chủ đề nóng những ngày này như hàng triệu đô la đang được đầu tư vào công nghệ mới, chẳng hạn như Internet, với hy vọng rằng giáo dục ở tất cả các cấp sẽ được cách mạng hóa. Báo chí bây giờ có phần tính năng về Internet và tự giúp đỡ sách liên quan đến công nghệ đang tăng. Công nghệ thường xuyên được ca ngợi là “viên thuốc kỳ diệu” nào đó mà sẽ cung cấp các giải pháp cho các vấn đề tổ chức và chính trị là loài đặc hữu để giáo dục cho người lớn. Người lớn và các chương trình giáo dục tiếp tục được gấp rút để trở thành người chơi trong thế giới mới của công nghệ toàn cầu, tìm kiếm các ứng dụng mới trong khi sợ bị bỏ lại phía sau. ” Thảo luận dường như trung tâm xung quanh tác động của công nghệ cung cấp học tập trực tuyến, nhưng có lẽ các cuộc thảo luận là phản chiếu của quá khứ chứ không phải là tiên đoán tương lai.

công nghệ trực tuyến học tập đã được sử dụng chủ yếu, lịch sử, để mở rộng truy cập lớp học hướng dẫn đến các trang web nông thôn hoặc bị cô lập. Đối với hầu hết các phần, chương trình học tập trực tuyến dành cho người lớn đã làm điều đó với mức độ cao của thành công rất lâu trước khi mạng Internet hoặc máy tính hiệu quả về chi phí. Những nỗ lực như Leap dự án ở Mississippi và GED trên TV là những ví dụ tuyệt vời của các chương trình thành công và hiệu quả học tập trực tuyến. Nói chung, nó là điều hiển nhiên rằng các chương trình học tập trực tuyến đã vượt quá tiềm năng của họ trong việc tạo điều kiện cho người lớn trong cộng đồng nông thôn và bị cô lập để truy cập hướng dẫn.

Tuy nhiên, cung cấp truy cập tới “một lớp học truyền thống” đủ lý do để mở rộng đầu tư trong công nghệ mới như hội nghị truyền hình máy tính để bàn và Internet? Mục tiêu đơn giản chỉ để làm cho một cái bẫy chuột (tức là, một máy nhanh hơn để cung cấp những lớp học truyền thống dựa trên hướng dẫn)? Chúng tôi có thể cải thiện trực tuyến hiện tại của chúng tôi chương trình học tập với giá rẻ bằng cách chỉ đơn giản là nâng cấp chương trình phát sóng hiện có và hệ thống cáp. Thay vào đó, sự xuất hiện của công nghệ mới cho phép chúng ta chuyển sự tập trung của chúng tôi từ việc cung cấp các hướng dẫn dựa trên lớp học để cung cấp các vật liệu mới và tạo điều kiện thuận lợi của những cách thức mới của việc học. Trong môi trường này, các vấn đề của nội dung giảng dạy, tài nguyên thông tin, nghiêng về lý thuyết, và chất lượng là tối quan trọng. Câu hỏi đặt ra không phải là, “Làm thế nào chúng ta có thể vận chuyển các lớp học?” nhưng đúng hơn, “Những gì chúng tôi có thể làm với các công nghệ mới để cải cách, thay đổi, và cải thiện việc học dành cho người lớn”

Rõ ràng, chúng tôi không còn nói về học tập trực tuyến mà là bắt đầu hình dung đào tạo từ xa:

o xem học như khi nó không bị ràng buộc bởi bốn bức tường và cơ sở kiến ​​thức của một giáo viên?

o Làm thế nào chúng ta có thể thay đổi cơ cấu tổ chức của chúng tôi để cho phép người học tương tác từ xa với nhiều hơn một người hướng dẫn, học viên khác, và mở rộng, truy cập tài nguyên

o như thế nào? chúng ta có thể bắt đầu khái niệm và bắt đầu học tập kinh nghiệm tận dụng môi trường học tập mới mở rộng

Sử dụng công nghệ để tạo ra các mô hình mới của việc học dành cho người lớn có thể có một tác động trên hệ thống cung cấp giáo dục dành cho người lớn. Chương trình giáo dục dành cho người lớn sẽ trở thành trung tâm học tập thay vì chỉ nơi để tìm hiểu. Điều này có nghĩa là chính thức hướng dẫn lớp học sẽ được xem như lỗi thời và sẽ được thay thế? Trên thực tế, số lượng lớp học thiết lập dựa trên hướng dẫn có thể tăng lên như người lớn gặp phải nhu cầu giáo dục trong cài đặt mới. Những người chưa bao giờ trước khi xem xét tham gia vào một chương trình giáo dục dành cho người lớn thông qua các cửa trước có thể sớm on-line, nhận ra nhu cầu giáo dục của họ, trở thành động lực để học hỏi, và sau đó chọn để tham gia các lớp học giáo dục người lớn cung cấp các tương tác mặt đối mặt.

Làm thế nào thành công chúng tôi trong việc di chuyển từ mô hình quen thuộc của học tập trực tuyến với mô hình tương lai của việc học từ xa sẽ phụ thuộc một phần vào các giả định và các chế phẩm chúng tôi làm bây giờ. Chúng ta có thể bắt đầu để xác định và lập kế hoạch cho những gì chúng ta muốn xảy ra. Để ảnh hưởng đến tương lai, chúng ta phải chủ động. Để chờ đợi một cách thụ động, sẽ độn vai trò của điều chỉnh để thay đổi môi trường công nghệ và học tập sẽ được đẩy cho chúng ta, Chúng tôi đề nghị sáu giả định như là các điểm mà từ đó để phát triển một mô hình đào tạo từ xa:

o truyền thống mô hình lớp học của học tập trực tuyến sẽ được tăng cường không được thay thế bởi các công nghệ mới. Mô hình lớp học của học tập trực tuyến sẽ thay đổi, nhưng họ sẽ có một vai trò quan trọng và khả thi. Các công nghệ mới sẽ được sử dụng để tăng cường học tập chính thức. Sinh viên sẽ có các công cụ Internet trong tầm tay của họ để giúp phát triển con đường học tập của mình.

o-tác giả của hoạt động học tập sẽ được phổ biến. Trong quá khứ, các nguồn lực cần thiết để tùy chỉnh học không có giáo viên, hãy để một mình người lớn học viên. Công nghệ mạng, chẳng hạn như Internet, và cơ sở dữ liệu đa phương tiện rất nhiều sẽ tăng cường khả năng tiếp cận tài nguyên học tập trên một quy mô không biết giáo dục cho người lớn. Đào tạo từ xa, ở một mức độ nào đó, có thể tùy biến học tập cho người học cụ thể

o Giáo viên hướng dẫn sẽ trở thành hỗ trợ học tập không truyền kiến ​​thức. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng các kỹ năng tiên tiến được mua lại không thông qua việc truyền tải các sự kiện, nhưng thông qua các tương tác người học với học sinh đang học nội dung học hiệu quả hơn khi họ tạo ra, xây dựng, và tương tác với kiến ​​thức, do đó xây dựng ý nghĩa riêng của họ

o tương lai của việc học sẽ được kết nối học tập để thế giới của công việc và gia đình. Công nghệ mới có thể cung cấp các liên kết quan trọng để học tập sẽ có liên quan và kỹ năng phát triển trong một thiết lập có thể được chuyển giao cho các cài đặt khác (nhà, công việc, trường học)

o học tập hợp tác sẽ được nhấn mạnh. Học tập người lớn nhất nhấn mạnh thành tích cá nhân và giải quyết các vấn đề mà không cần sự trợ giúp của người khác. Tuy nhiên, trong thế giới của công việc và các mối quan hệ cá nhân, Giải quyết vấn đề hợp tác không phải là một ngoại lệ, nhưng là vai trò. Hợp tác học tập tập trung vào quá trình chứ không phải là chủ đề bị cô lập từ một câu trả lời đơn giản. Với sự phát triển của máy tính hợp tác, học viên người lớn ở nhiều nơi khác nhau có thể đến với nhau trên mạng để hợp tác giải quyết các vấn đề bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào

o Nhân viên phát triển và đào tạo giáo viên sẽ cần phải được liên tục và liên tục. Mô hình phát triển truyền thống nhân viên của các hội thảo và thuyết trình hội nghị sẽ không đáp ứng nhu cầu cho công nghệ trên sẽ liên tục. Phương pháp mới cải tiến liên tục và đào tạo sẽ cần phải được phát triển. Công nghệ sẽ giúp đỡ, nhưng nhân viên phát triển sẽ cần phải có sẵn

Kế hoạch cho tương lai của việc học từ xa đòi hỏi phải hình dung học tập nên thay đổi cho một thế giới đang thay đổi. Đào tạo từ xa sẽ chỉ thành công nếu nó được giáo dục căn cứ và không định hướng bởi công nghệ. Công nghệ sẽ là một công cụ mạnh mẽ mà chúng tôi sử dụng cho một sự đổi mới liên tục, phản ánh, và cải thiện. Tuy nhiên, nó sẽ không tự nó tạo ra một cộng đồng học tập của hàng ngàn giáo viên và học viên tương tác và vay các nguồn tài nguyên trong khi tại cùng một thời gian xây dựng và cung cấp nguồn lực mới. Chỉ những người với những ý tưởng có thể làm điều đó.