Chúng tôi sống trong hai thế giới

Điều

Carroll J. Wright, Tiến sĩ

Chúng tôi sống trong hai thế giới

Thế giới # 1 có thể nhìn thấy, thế giới # 2 là vô hình
Thế giới # 1 thay đổi, thế giới # 2 không
Thế giới # 1 thế giới độ rời; Thế giới # 2 được kết nối, wi
Chúng tôi biết rất nhiều về thế giới # 1, nhưng rất ít về thế giới # 2
sống và thành công trong thế giới # 1, chúng ta phải được nhận thức của thế giới # 2
Trong thế giới # 1, được sinh ra và chết, trong thế giới # 2 là không
Chúng tôi dành một nửa đầu tiên của cuộc sống học tập để di chuyển trong thế giới # 1; trong nửa cuối năm học điều hướng ở cả hai
Thế giới # 1 có vẻ như tất cả các quá thực tế tại thời điểm và số 2 thế giới có vẻ bí ẩn
Trong thế giới # 1, bạn có thể trải nghiệm sự cô đơn, mất mát, nhưng trong thế giới # 2 không có những điều như vậy tồn tại
Thế giới # 1 được cai trị bởi thời gian. nhưng trong thế giới # 2 thời gian vượt qua
Thế giới # 1 là hạn chế, thế giới # 2 là không giới hạn
Thế giới # 1 mà không có thế giới # 2 nhận thức là lo lắng, sản xuất; Thế giới # 1 thế giới # 2 nhận thức là sự can đảm sản xuất
Trong thế giới # 1, có nhân vật phản diện và các nạn nhân, trong thế giới # 2 chỉ là những người yêu lo lắng
Mọi người đều thuộc về cả hai thế giới, nhưng chúng tôi đã quên về các quyền ưu đãi, quyền hạn của nhận thức # 2 thế giới
Thế giới # 2 là nguyên nhân của thế giới # 1.
Thế giới # 1 được đặc trưng bởi cảm giác thiếu và số 2 thế giới bởi sự phong phú
Trong thế giới # 1, chúng tôi luôn luôn chống lại hoặc bám ; trong thế giới # 2, chúng ta có thể thư giãn và là nội dung
Thế giới # 1 hoạt động bằng lời nói và những điều, thế giới # 2 biến đổi từ và những thứ
Có rất ít chắc chắn trong thế giới # 1, và rất không chắc chắn trong Thế giới # 2
Trong thế giới # 1, kiểm soát là khẩu hiệu trong thế giới # 2, tin tưởng là khẩu hiệu
Thế giới # 1 timebound Thế giới # 2 là thời gian
Trong thế giới # 1, hoặc là quá nhiều hoặc không đủ thời gian, trong thế giới # 2 có thời gian này
Trong thế giới # 1, đó là sự từ chối và chấp nhận, trong thế giới # 2, có một mà thôi
Trong thực tế chúng tôi là Thế giới # 2 chúng sinh, học tập để sống trong thế giới # 1
Thế giới # 1 thế giới nhận thức tốt-với-ác, thế giới # 1 là thế giới của Đấng tốt lành vô
đau Tất cả các phát sinh trong thế giới # 1, và chữa lành tất cả từ thế giới # 2.
Mục đích của kinh nghiệm của chúng tôi trong thế giới # 1 là nhớ thế giới # 2.