Các giáo sư – Sử dụng phương pháp học tập cho sinh viên-Driven – Active Learning

sinh viên điều khiển phương pháp học tập dựa trên các khái niệm về học tập tích cực. Vì vậy mà bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ, hình ảnh một cách liên tục. Nếu ở một đầu bạn học tập tích cực, những gì bạn có thể đặt đối diện cực học tập thụ động – hoặc là một trạng thái không tồn tại? Làm các bài giảng, thuyết trình video, và khách nảy sinh ra học tập loa thụ động? Sau 15 phút hoặc cho hầu hết người học, tâm trí thường bị chiếm đóng với những suy nghĩ khác? Nghiên cứu sẽ chỉ ra rằng nó không

Theo mục đích của bài viết này, tôi sẽ xác định học tập tích cực như là một phương pháp tiếp cận được lựa chọn bởi một giáo sư giảng dạy và môi trường học tập được thiết kế cho người học là tích cực tham gia trong việc mua lại và chế biến các kiến ​​thức và thông tin. Trong một môi trường học tập tích cực, học sinh đang làm nhiều công việc, tốc độ của riêng của họ, để đạt được mục tiêu học tập cá nhân của họ

Richard cá tuyết (1998), một giáo sư vật lý tại Đại học Indiana, thích một đồng nghĩa. hạn: tham gia tương tác. Ông nói rằng học tập như vậy liên quan đến phương pháp “thiết kế một phần để thúc đẩy sự hiểu biết về khái niệm thông qua sự tương tác của các sinh viên ở đầu vào (luôn luôn) và thực hành (thường) hoạt động mang lại thông tin phản hồi ngay lập tức thông qua thảo luận với đồng nghiệp và / hoặc giáo viên hướng dẫn” (p 65).

.

Mặc dù các nhà lý thuyết khác nhau và các học viên cung cấp cho các định nghĩa khác nhau của phương pháp này, những định nghĩa phổ biến bao gồm học sinh rút ra kiến ​​thức trước khi làm cho các kết nối tinh thần cao hơn mức độ học tập. Bất cứ nguồn nào bạn tham khảo ý kiến ​​về chủ đề này, và sự khác biệt bất cứ điều gì bạn tìm thấy trong số đó, giữ cho khái niệm cá nhân của bạn học tập tích cực trong tâm trí khi bạn tìm hiểu thêm về các chiến lược mà làm việc

Là một giáo sư, bạn đã chấp nhận thách thức của trách nhiệm cho việc học tập của học sinh xảy ra như là một kết quả giảng dạy của bạn. Sinh viên học tập là tối quan trọng. Mỗi quyết định của chúng tôi làm cho khoảng cách chúng ta giảng dạy và những gì chúng tôi dạy được thực hiện với mục tiêu cuối cùng của bồi dưỡng học tập trong học sinh. Vì vậy, khi bạn chiến lược lựa chọn sử dụng phương pháp định hướng sinh viên, bạn quyết định rằng, để đạt được mục tiêu cuối cùng của việc học tập của học sinh, (1) học sinh sẽ được chỉ đạo việc học tập cùng một liên tục có phù hợp với khả năng của họ; (2) tập trung chủ yếu sẽ là một bộ sưu tập độc đáo của học sinh; và (3) học sinh sẽ được làm phần lớn công việc trong lớp học và các hoạt động liên quan đến lớp học. Công việc của bạn trước khi lớp học khi bạn đang thiết kế và chuẩn bị những kinh nghiệm học tập (và tôi tin rằng khi tôi nói rằng đó là một thỏa thuận tuyệt vời của công việc để chuẩn bị cho những kinh nghiệm học tập tích cực cho sinh viên)

.

Từ tác trong cụm từ hoạt động học tập là một trong những thứ hai: học tập. Theo Angelo và Cross (1993), “Học có thể và thường không diễn ra mà không có các lợi ích của việc giảng dạy và đôi khi thậm chí mặc dù nó – nhưng không có những điều như giảng dạy hiệu quả trong sự vắng mặt của học giảng dạy mà không có. học tập chỉ là nói chuyện. ” Tôi không thể đồng ý hơn. Là một giáo sư trong thời đại của trách nhiệm, bạn phải làm cho các nỗ lực phi thường, nó thường cần thiết để đảm bảo rằng các sinh viên đang thực sự học tập những gì bạn đang cố gắng để dạy

Counterintuitively., Đôi khi nó là dễ dàng hơn để thuyết phục giáo sư này hơn là để thuyết phục học sinh. Nhưng thuyết phục họ chúng ta phải, bởi vì học sinh bây giờ cũng phải thừa nhận rằng họ chấp nhận ít nhất là trách nhiệm nhiều cho việc học tập của họ như chúng ta có. Trong một bài viết hấp dẫn trong Biên niên Giáo dục Đại học (4 tháng 6 năm 1999), Mark Benvennto cung cấp sau đây, đáp ứng cho một học sinh đã có văn bản đánh giá, tức là, “f — ing hội đồng quản trị – đó là những gì chúng tôi trả lại cho bạn “

Mặc dù nhiều sinh viên có thể không muốn nghe nó, đối với hầu hết trong số họ, học tập tương tác là điều tương tự như uống thuốc của bạn. Bạn có thể không thích nó, nhưng nó là tốt cho bạn. Bạn sẽ tìm hiểu thêm bằng cách tham gia vào một lớp học thay vì chỉ cần nghe một bài giảng. Bạn sẽ tìm hiểu thêm bằng cách giảng dạy các bạn cùng lớp của bạn, và yêu cầu họ và câu hỏi giáo sư, hơn bởi chỉ cần lắng nghe và trả lời các câu hỏi của người khác. Bạn sẽ tìm hiểu thêm làm việc trong một nhóm hơn là làm việc một mình. Bạn sẽ tìm hiểu thêm nếu bạn sử dụng tâm trí của bạn hơn nếu bạn đến lớp học chỉ đơn giản là để giải trí (B9)

Chúng tôi cần phải nâng cấp nhận thức của học sinh về trách nhiệm của mình như người học.. Khi chúng tôi là giáo viên chiến lược và họ là những người học chiến lược, kinh nghiệm giảng dạy / học tập là không thể so sánh hiệu quả của nó

giảng dạy độc quyền như bạn đã được giảng dạy có thể được thoải mái cho bạn, nhưng nó thường không phải là rất hiệu quả với sinh viên ngày nay – cũng không phải là nó thích hợp hơn cho những gì được biết về bộ não và học tập. Bất cứ nơi nào bạn đang ở trong sự nghiệp giảng dạy của bạn, bạn có thể nâng cao thành công của bạn bằng cách phát triển một phong cách giảng dạy thường xuyên sử dụng một số sinh viên trực tiếp giảng dạy / học tập phương pháp. Bạn sẽ cần phải thử nghiệm, phân tích và phản ánh những nỗ lực của bạn. Bạn cũng sẽ cần có các cuộc thảo luận thường xuyên với các đồng nghiệp có kinh nghiệm trong những phương pháp này

Để bắt đầu, hãy xem xét cách thức để thúc đẩy học tập cả hai bên trong lớp học khi học sinh phải có với bạn và ngoài lớp học (khi các sinh viên xa). Các học sinh tiểu học hướng dẫn giảng dạy / học tập phương pháp để sử dụng bên trong lớp học bao gồm cuộc thảo luận mở, học tập, vai trò chơi, các nghiên cứu trường hợp, và các bài thuyết trình sinh viên. Phương pháp bên ngoài lớp học bao gồm học tập kinh nghiệm, nghiên cứu thực địa và thời gian nghiên cứu tập trung vào. Mỗi của các khu vực này được khám phá nhiều trong các bài báo, sách, và các nguồn lực khác.